125 boliger, renovering

Renovering af 125 boliger på Metis og Dionevej i Gug ved Aalborg.

Renovering af boligerne bestod i totalrenovering af badeværelser og forrum, udskiftning af tegltage, efterisolering af tagkonstruktion, nye zincktagrender, udskiftning af muroverliggere, udskiftning af stålsøjler i gavle og omfugning af murede gavle.

Arbejdet blev udført uden genhusning.

Fakta

Byggesagen er udført i
Hovedentreprise

Bygherre
Boligforeningen Fjordblink

Hovedentreprenør
HP Byg A/S

Bygherrerådgiver
Kuben Management

Totalrådgiver
D.A.I. Arkitekter & Ingeniører

Se vores referencer

HP Byg har gennem tiden været indblandet i mange slags projekter – og for at du kan få et alsidig blik i disse kan du sortere i referencerne via katagorierne.