Bådhotel, Nybygning

Opførelse af ca. 600 misoleret hal med lille toilet og teknikrum.

Byggeriet er opført som en stålhal med facader af lette facadepaneler. Hallen har et frit spænd på 20 m.

Facader og tag er udført i Corus sandwich stålelementer. Gulv er udført i betonbelægningssten, samme belægningssten er brugt til ca. 400 m2 forplads.

Fakta

Byggesagen er udført i
Totalentreprise

Bygherre
Sobico A/S

Totalentreprenør
HP Byg A/S

Arkitekt
HP Byg A/S

Ingeniør
Erasmus & Partnere A/S

Se vores referencer

HP Byg har gennem tiden været indblandet i mange slags projekter – og for at du kan få et alsidig blik i disse kan du sortere i referencerne via katagorierne.