Hjørring Boligselskab, afd. 16, totalrenovering

Udførelse af 5.500 m² isoleret og pudset facade.

Denne byggesag var første etape af det samlede projekt på i alt tre boligbebyggelser, som var omfattet af en plan om at forskønne den almene boligbebyggelse i Hjørring Vestby. Fem boligblokke er gjort til 7 ved partiel nedrivning af to af disse, og en af boligblokkene er gjort mindre – alt dette for at skabe mere lys og luft i bebyggelsen. Størrelsen på lejlighederne er ændret fra små til mere tidssvarende lejligheder og alle installationer og alt inventar er fornyet. Tagene er udskiftet, facaderne er isoleret og pudset, døre og vinduer er skiftet og der er monteret nye altaner. Der er desuden lagt stor vægt på udearealerne, som er designet af landskabsarkitekt.
HP Byg A/S har udført facaderne med Sto Isoleret Facadesystem, som i dette projekt er udført med dekorationspuds i farven hvid med en kornstørrelse på 1,5 mm.

Fakta

Byggesagen er udført i
Fagentreprise – facadepuds

Bygherre
Hjørring Boligselskab, afd.

Totalentreprenør
HP Byg A/S

Arkitekt
Finn Østergaard A/S

Ingeniør
Brix& Kamp A/S

Se vores referencer

HP Byg har gennem tiden været indblandet i mange slags projekter – og for at du kan få et alsidig blik i disse kan du sortere i referencerne via katagorierne.