Ramblaen, 144 ungdomsboliger, nybygning

Opførelse af 144 ungdomsboliger i beton med skalmurede facader.

HP Byg udførte råhusentreprisen bestående af jord, kloak, terrænarbejder, beton, elementleverance- og montage samt stål- og smedearbejder.

Betonarbejder og elementmontage inklusiv udvendige trapper og altangange blev udført af HP Bygs egne håndværkere. Samlet råhus for alle 3 bygværker blev rejst på 14 uger. Byggeriet var indflytningsklart 1. september 2012.

Fakta

Byggesagen er udført i
Fagentreprise

Bygherre
Boligforeningen Himmerland

Fagentreprenør
HP Byg A/S

Arkitekt
Friis & Moltke A/S

Ingeniør
Lindgaard A/S

Se vores referencer

HP Byg har gennem tiden været indblandet i mange slags projekter – og for at du kan få et alsidig blik i disse kan du sortere i referencerne via katagorierne.