Signalvej – 65 ungdomsboliger, nybygning

Opførelse af 65 ungdomsboliger med en kombination af skalmurede og pudsede facader.

HP Byg udførte råhusentreprise bestående af jord, kloak, terrænarbejder, beton, elementleverance- og montage, skalmuring og facadepuds samt indvendige slidlagsgulve og klinke- og flisearbejde.

Alle arbejder eksklusiv jord-, kloak- og terrænarbejder udførtes af HP Byg’s egne håndværkere. Samlet råhus i 5 etager med udvendige betonsøjler og altangange blev monteret på 15 uger. Byggeriet stod indflytningsklart 1. juli 2013.

Fakta

Byggesagen er udført i
Fagentreprise

Bygherre
Boligselskabet Vanggården

Fagentreprenør
HP Byg A/S

Arkitekt
Arkitekt Werner Maintz

Ingeniør
JM Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Se vores referencer

HP Byg har gennem tiden været indblandet i mange slags projekter – og for at du kan få et alsidig blik i disse kan du sortere i referencerne via katagorierne.