Valsehal Bladt A/S, nybygning

Opførelse af 2200 mindustrihal med tilhørende teknikbygning.

Byggeriet er opført som en 15 meter høj pælefunderet stålhal med facader af, delvis sandwichelementer i beton og lette facadepaneler. Hallen har et fri spænd på 30 m og under taget er der monteret 2 traverskraner, hver med en løftekapacitet på 60 ton.

Gulvet er en selvbærende betonkonstruktion indeholdende kabelgrave og tracéer. Ligeledes er der støbt en 3 meter dyb grube til den 240 tons tunge valse.

Fakta

Byggesagen er udført i
Totalentreprise

Bygherre
Aalborg Havn

Totalentreprenør
HP Byg A/S

Arkitekt
HP Byg A/S

Ingeniør
Lønborg A/S

Se vores referencer

HP Byg har gennem tiden været indblandet i mange slags projekter – og for at du kan få et alsidig blik i disse kan du sortere i referencerne via katagorierne.