Ordentlighed på formel

HP Byg bygger på ordentlighed: Det handler om stærke værdier – og om ansvarlig virksomhedsadfærd. Det er ikke alene vigtigt at arbejde med ansvarlighed i processer og aktiviteter – men også at kunne dokumentere, at man gør det, og hvordan, man gør det.

Hos HP Byg tager vi udgangspunkt i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt i retningslinjer, som er opstillet af OECD. Under betegnelsen ’UNGPs/ OECD’ beskriver de tre bundlinjer: En social, en miljømæssig og en økonomisk. Tilsammen indeholder de 84 punkter, der betegnes som ’Den Globale Minimumsstandard for Ansvarlig Virksomhedsadfærd’.

HP Byg og Den Globale Minimumsstandard for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Hos HP Byg arbejder vi efter Den Globale Minimumsstandard for Ansvarlig Virksomhedsadfærd ved at forholde os til mulige negative indvirkninger, vi kan forårsage, bidrage til eller være forbundet til inden for de tre bundlinjer. Dette sker som en løbende indsats, hvor negative indvirkninger adresseres alt efter grovhed, omfang og uoprettelighed.

Vi har desuden taget stilling til, hvordan vi forebygger mulige negative indvirkninger, og hvordan vi måler effektiviteten af handlingerne. Endeligt har vi opstillet klagemekanismer, som kan anvendes af dem, der måtte være berørt af en eventuel negativ indvirkning.

Arbejdet med UNGPs/ OECD sker gennem en indvirkningsanalyse, der opdateres løbende.

For HP Bygs medarbejdere betyder det, at det forventes, at man reagerer, hvis noget kan have negativ indvirkning på samfund, mennesker og miljø. Desuden skal vores underentreprenører og samarbejdspartnere være opmærksomme på UNGPs/ OECD, efterleve principperne og reagere på negative indvirkninger.

Henvendelse kan blandt andet ske anonymt gennem HP Bygs whistle blower-ordning.