En integreret del af dagligdagen

Sikkerhed og arbejdsmiljø er integreret i dagligdagen hos HP Byg og vægtes lige så højt som det øvrige arbejde. Det gør vi for at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor alle medarbejdere er involveret.

Det daglige arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed bliver koordineret af vores arbejdsmiljø- og proceschef. Her handler det blandt andet om at sikre, at alle medarbejdere har den nyeste viden om sikkerhed i byggebranchen, og at HP Bygs retningslinjer er tydelige for både medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi arbejder løbende med nye tiltag og lægger vægt på, at erfaringerne fra vores byggepladser bliver opsamlet og anvendt i det fortsatte arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø hos HP Byg

Vi håndterer både store og små byggesager i fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø er altid tilpasset det enkelte projekt, og et vigtigt grundlag er, at alle hændelser registreres og bearbejdes.

Vi arbejder ud fra nøgleordene: Stop opSig fraTag ansvar. Den gældende lovgivning angiver et minimumskrav, og vi har løbende fokus på at skabe en sikker og attraktiv arbejdsplads. Et af værktøjerne i arbejdet er HP Bygs interne app, som foruden gældende anvisninger formidler erfaringer og nye tiltag. Samtidig danner Grøn Proces, som er vores eget redskab til forberedelse og styring af byggesager, et stærkt fundament for sikkerheden.

På vores mange store byggesager gennemgås byggeriet inden byggestart i samarbejde mellem den projektansvarlige, HP Bygs arbejdsmiljø- og proceschef samt afdelingschefen. Alle svende deltager i velkomstmøder på byggepladsen for at sikre et godt arbejdsmiljø. For vores egne svende afholder vi endvidere opstartsmøder, før en ny arbejdsopgave indledes, så arbejdet altid udføres effektivt og sikkert.

HP Byg har tæt kontakt med både myndigheder, brancheråd og netværksgrupper, så vi har den nyeste viden og de rigtige sparringspartnere. På denne måde er vi rustet til at håndtere sikkerheden i alle vores byggeopgaver – fra serviceopgaver og fagentrepriser til hovedentrepriser og totalentrepriser.