Et alsidigt team

Hos HP Byg er vi mere end 220 medarbejdere. Foruden håndværkere inden for beton, elementmontage og murer samt tømrer og snedker beskæftiger vi blandt andet ingeniører, bygningskonstruktører og byggeteknikere. Sammen bygger vi hver dag for professionelle bygherrer i hele Danmark.

Nedenfor kan du læse om, hvad arbejdsdagen består i for en række af vores medarbejdere.

Læs også:

Arbejdsmiljø- og procesleder Søren Fiil Visby

”Arbejdsmiljø og effektivitet hænger sammen”

Med en baggrund som tømrer og nyuddannet bygningskonstruktør kom Søren Fiil Visby til HP Byg i 2015 som projektleder. Da muligheden opstod, sprang han til, og i dag er han som arbejdsmiljø- og procesleder både med til at sikre det gode arbejdsmiljø og den videre udvikling af HP Bygs arbejdsprocesser.

En stor del af arbejdsdagen for Søren Fiil Visby bliver brugt til sparring og sikkerhedsrunderinger på HP Bygs mange byggepladser. Samtidigt deltager han i den fortsatte udvikling af virksomhedens eget planlægnings- og byggestyringsredskab, Grøn Proces.

Kombinationen af netop arbejdsmiljø og processerne bag HP Bygs planlægning og byggestyring er ideel, fortæller Søren: HP Bygs Grøn Proces handler blandt andet om optimering og effektivitet på byggepladserne. Vi ved også, at når arbejdsmiljøet er godt, stiger effektiviteten. Så på den måde hænger arbejdsmiljø og proces tæt sammen, fordi fællesnævneren er effektivitet.

Søren lægger desuden vægt på, at ledelsen løbende investerer i det gode arbejdsmiljø: Der er en kæmpe opbakning fra ledelsen, og for mig et det en stor tilfredsstillelse både at være med til at øge sikkerheden i vores branche og bidrage til udviklingen af Grøn Proces, som er en vigtig brik i de gode resultater, som HP Byg har leveret.

Projektleder Rasmus Kallestrup Johansen

“En virksomhed, der fokuserer på udvikling…”

Rasmus Kallestrup Johansen er oprindeligt uddannet tømrer. Han kom til HP Byg i forbindelse med sin praktik, da han læste til bygningskonstruktør og blev efterfølgende ansat som entrepriseleder. I dag er han projektleder med ansvar for blandt andet økonomistyring og bygherrekontakt på nogle af HP Bygs store totalentrepriser.

På bygningskonstruktøruddannelsens fjerde semester fik Rasmus Kallestrup Johansen en erhvervsmentor fra HP Byg. Dette skulle blive indgangsvinklen til et job, der i første omgang indebar ansvaret for tømrerarbejdet på et større renoveringsprojekt.

Som entrepriseleder handlede det blandt andet om at briefe håndværkerne og om at tage sig af akkorder og koordinering med underentreprenører. Rasmus fremhæver, at noget af det mest interessante ved jobbet var kommunikationen med forskellige mennesker og faggrupper.

Netop kommunikation er fortsat et vigtigt element, nu hvor stillingen hedder projektleder. Rasmus’ arbejdsplads er stadig på store totalentrepriser, men nu består arbejdet fx i økonomistyring og bygherrekontakt samt koordinering med rådgiverne: Det bedste ved at være ansat i HP Byg er, at det er en virksomhed, der ser fremad og som fokuserer på udvikling – både af virksomheden og af medarbejderne, så vi hele tiden forbedrer vores viden og kompetencer, fortæller Rasmus.

”Vi har beholdt HP-ånden”

Tilbage i 1992 startede Bertel Thomsen i tømrerlære hos HP Byg. I dag ser han som entrepriseleder et byggefirma, der har udviklet sig uden at efterlade den oprindelige HP-ånd i fortiden.

HP Byg har rødder tilbage til 1953, og i 2018 passerede virksomheden første gang en årsomsætning på en halv milliard. Samtidigt er der foruden et nyt hovedkontor i Aalborg etableret fast kontor i Ballerup.

Da Bertel Thomsen kom til, var HP Byg et væsentligt mindre firma. Siden grundlæggelsen havde det udviklet sig fra et traditionelt tømrerfirma til totalleverandør af ombygninger, renoveringer og nybyg. I det nordjyske lokalområde talte man om en engageret virksomhed med gode, gamle dyder, hvor ”et ord er et ord”.  Og netop ånden fra dengang er det ifølge Bertel lykkedes at holde fast i, mens virksomheden siden er vokset betragteligt:

HP Byg er for mig en spændende rejse, blandt andet fordi den gamle HP-ånd er bibeholdt og udviklet i takt med virksomheden. Vi har Grøn Proces, som bygger videre på de gamle principper om god planlægning og overholdelse af aftaler, mens vores HP Education er med til at udvikle ressourcerne og ikke mindst give muligheder for medarbejderne.

Netop planlægningen af arbejdet er blandt de ting, Bertel fremhæver, når han fortæller, hvorfor han befinder sig godt som entrepriseleder: Planlægning er indbegrebet af HP Byg-ånden, mens der samtidig er rig mulighed for at udvikle på den enkelte medarbejders egne kompetencer.