Grøn Proces hos HP Byg

Grøn Proces er HP Bygs interne redskab til produktionsforberedelse og byggestyring. Det handler om at sætte fokus på processen i den enkelte byggeopgave, skabe det gode arbejdsmiljø – og om at levere byggeri i den rette kvalitet til den aftalte tid og økonomi.

Hos HP Byg arbejder vi gennem Grøn Proces målrettet med at optimere vores produktion og projektstyring på både store og små byggepladser – med andre ord: Gode løsninger og fremsynede arbejdsgange.

Grøn Proces er et vigtigt værktøj, så vi kan imødekomme – ikke kun de aktuelle behov – men også fremtidens behov i byggebranchen.

Et fælles udgangspunkt

Grøn Proces er brugbare redskaber og et fælles udgangspunkt for, hvordan vi bygger. Gennem Grøn Proces sikrer vi, at alle er bevidste om, hvad der skal til for at lykkes. Vejen til målet går over de fire nøgleord: Kommunikation, planlægning, respekt og samarbejde.

Med et fokus på kommunikation sikrer vi, at projektets detaljer og succeskriterier er formidlet til alle byggesagens parter. Det handler også om at give alle det nødvendige indblik i de øvrige faggruppers arbejde, så beslutninger tages på det rigtige grundlag.

Planlægning handler om at skabe bedre overblik på alle niveauer. Samtidigt handler det om at tilrettelægge og optimere processen for at undgå spildtid og sikre, at materialeleverancer koordineres bedst muligt

I forbindelse med respekt sætter vi fokus på den faglige stolthed og det sociale engagement på byggepladsen. På denne måde styrkes samarbejdet på tværs af byggepladsens faggrupper.

Endeligt handler samarbejde om at minimere ventetid og samtidigt skabe det gode flow i arbejdet. Eller med andre ord: At optimere løsningen af opgaverne og sikre, at alle får en lettere arbejdsdag og større arbejdsglæde.

Fem fokusområder på byggepladsen

I det daglige sætter Grøn Proces sit præg på HP Bygs byggepladser gennem de fem fokusområder: Tidsplaner, velkomst-, opstarts- og procesmøder, afleveringer mellem entrepriserne, fælles skurvogn samt skiltning på byggepladsen.

En byggeproces kræver en dynamisk tidsplan med et konstant fokus på takt og flow. Foruden hovedtidsplanen med byggesagens overordnede milepæle arbejder vi med en detaljeret produktionstidsplan og en rullende 3-6 ugers tidsplan.

Hos HP Byg afholder vi velkomst-, opstarts- og procesmøder. Velkomstmøderne sikrer, at alle kender de krav, der stilles på pladsen, mens opstartsmøderne er for HP Bygs egne svende, så den kommende arbejdsopgave udføres sikkert og effektivt. Procesmøderne for alle sagens aktører handler fx om snitfladerne mellem faggrupperne.

Processen op til afleveringer mellem entrepriserne er tilrettelagt, så kvalitetsniveauet fastsættes tidligt i processen, og så eventuelle fejl rettes, så snart det er muligt.

For at skabe en forbedret dialog og respekt fagene imellem sidder håndværkerne på tværs af alle faggrupper i fælles skurvogn. Samtidigt bidrager en effektiv skiltning på byggepladsen med fokus på fx affaldshåndtering, parkering og materialeleverancer til, at logistikken på pladsen kører optimalt.