HP Byg A/S har hovedkontor i Nordjylland samt en afdeling på Sjælland.

Nordjylland
Ollerupvej 8
9220 Aalborg Ø

Sjælland
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup

Telefon: 96251500

Mail-adresser
Generelle henvendelser: info@h-p.dk
Fakturaer: faktura@h-p.dk
Vedrørende 1- og 5-årsgennemgang: gennemgang@h-p.dk
Vedrørende job, læreplads og praktik: job@h-p.dk

Whistle blower-ordning
HP Bygs whistle blower-ordning kan tilgås via dette link. 
Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, og det benytter ikke cookies. Men vær opmærksom på, at du muligvis befinder dig på et netværk, hvor dit klik på linket bliver registreret.
Hent beskrivelse af ordningen, herunder information om anonymitet og behandling af afgivne oplysninger.

Henrik Petersen

Adm. direktør

Mobil: 20 24 74 11

Mail: hpe@h-p.dk

Carsten Elgaard Sørensen

Økonomidirektør

Mobil: 20 24 74 37

Mail: ces@h-p.dk

Michael Boye

Salgs- og Kalkulationschef

Mobil: 20 24 74 71

Mail: mbo@h-p.dk

Jesper Christensen

Entreprisechef

Mobil: 20 24 74 45

Mail: jc@h-p.dk

Christian Lykke Møller

Produktionschef

Mobil: 20 24 74 39

Mail: clm@h-p.dk

Dennis Skovby Jespersen

Servicechef

Mobil: 2024 7415

Mail: dsj@h-p.dk