Mange muligheder i et alsidigt byggefirma

HP Byg er et alsidigt byggefirma, som gennem årene har stået i spidsen for mange markante og velkendte projekter inden for blandt andet bolig, erhverv og kultur.

HP Byg arbejder i fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise for den professionelle bygherrer med egenproduktion inden for beton, betonelementmontage, murer, tømrer og snedker. Uanset, om du vil være håndværker på en af vores mange store og små byggepladser eller arbejde med byggestyring og kalkulation, kan du se frem til en alsidig og spændende hverdag i et byggefirma med mange muligheder.

Læs også:

En værdibaseret kultur – med byggestyring og arbejdsmiljø som nøgleord

Hos HP Byg vil du opleve en stærk værdibaseret kultur med et skarpt fokus på produktionsforberedelse og byggestyring. Samtidigt arbejder vi systematisk med sikkerhed og arbejdsmiljø – og med både store og små byggepladser samt en alsidig serviceafdeling, er hverdagen spændende og mulighederne mange.

Respekt, Faglighed og Handlekraft er tre ord, du ofte vil høre hos HP Byg. Vi har rødder tilbage til 1953, og siden starten har de tre værdier været et godt og stabilt fundament i det daglige arbejde. Værdierne samler virksomheden – og sætter ord på handlingen.

Et andet vigtigt begreb hos HP Byg er Grøn Proces, som er vores interne redskab til produktionsforberedelse og byggestyring. Det handler om at sætte fokus på processen i den enkelte byggeopgave – og om at levere byggeri i den rette kvalitet til den aftalte tid og økonomi.

Det løbende arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø er naturligvis vigtigt hos HP Byg – og det vægtes lige så højt som det øvrige arbejde. HP Byg skal være en sikker og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne har den nyeste viden, og hvor retningslinjerne er tydelige for både medarbejdere og samarbejdspartnere.

Personlig og faglig udvikling – til gavn for virksomhed og medarbejder

Hos HP Byg er det en fælles ambition, at vi udvikler os sammen. Det gør vi fx gennem medarbejderudviklingssamtaler, løbende opkvalificering samt HP Education, som er vores interne værktøj til uddannelse og udvikling af alle medarbejdere.

Hos HP Byg er det gode håndværk og den faglige stolthed i fokus – og vores svende har naturligvis de nødvendige kompetencer og de rette kurser, der skal til for at udføre arbejdet efter de gældende krav i branchen. Her er de årlige medarbejderudviklingssamtaler et vigtigt redskab, og samtalerne bliver både brugt til at sætte fokus på den faglige udvikling af den enkelte medarbejder og den gode trivsel i det daglige arbejde.

Et andet vigtigt element i udviklingen af virksomhedens faglige kompetencer er HP Education. HP Education er et personligt tilrettelagt uddannelsesforløb, der aftales i forhold til den enkelte medarbejderes faglige funktion, ambitioner og fremtidsønsker. På den måde skaber vi personlig udvikling til gavn for både virksomheden og medarbejderen.

Gennem HP Education bliver der blandt andet sat fokus på udvikling af kompetencer inden for ledelse, kommunikation og projektstyring.

En levende arbejdsplads

HP Byg har en stærk og stolt kultur, personaleklubber, regelmæssige arrangementer for medarbejderne og en række sponsorater inden for sport og kultur.

HP Byg har mere 250 medarbejdere inden for forskellige faggrupper, og gennem en række sponsorater er vi engagerede i lokal sport og kultur.

HP Bygs personaleklubber planlægger arrangementer for alle medarbejdere, og to gange om året samles vi for at sætte fokus på fx strategi og aktuelle emner som trivsel og sikkerhed.

På denne måde er vi alle med til at gøre HP Byg til en levende arbejdsplads.