Udførelse af komplekse byggeprojekter

Hos HP Byg har vi mange års erfaring med udførsel af komplekse byggeopgaver, og gennem tiden har vi bragt markante og velkendte projekter inden for blandt andet bolig, erhverv og kultur sikkert i mål.

Vi råder over en kompetent stab af projektledere og projektchefer, som har mange års erfaring med opførelse af komplekse byggeprojekter, samt dygtige svende inden for en lang række fagområder. Vi udfører både nybyggeri, renoveringer og ombygninger.

Blandt HP Bygs kerneopgaver er opførelsen af etagebyggerier, hvor eksempelvis ungdomsboliger og familieboliger kombineres med erhverv. Vi har ligeledes stor erfaring med virksomhedsdomiciler og dagligvarebutikker samt hoteller og restaurationer. Vi arbejder desuden ofte for offentlige bygherrer, hvor referencelisten blandt andet tæller sundhedshuse og børnehaver.

Vi deltager i både indbudte licitationer og prækvalifikationer. Samtidigt involverer vi os gerne tidligt i processen om nye projekter i tæt samarbejde med udviklere og investorer. Her sætter vi en ære i allerede tidligt i processen at bidrage til afdækningen af løsninger og kvalitetsforbedringer, hvilket vi altid gør ud fra en stor forståelse for både kundens og brugernes behov og ønsker.

En alsidig afdeling for mindre byggeopgaver

De mindre byggeopgaver har altid haft en central plads hos HP Byg. Med specialiserede beregnere og projektledere samt egenproduktion inden for blandt andet tømrer, murer og snedker er alsidigheden et nøgleord.

Vores afdeling for mindre byggeopgaver tilbyder at løse en lang række opgaver for den professionelle bygherre. Foruden nybyggeri tager vi os af ombygning og tilbygninger samt renoveringsopgaver. Vi arbejder desuden både i totalentreprise og hovedentreprise, ligesom vi løfter fagentrepriser inden for tømrer, murer og snedker.

Vi deltager gerne i indbudte licitationer, og samtidigt henvender vi os til virksomheden, der ønsker en løsningsorienteret samarbejdspartner gennem hele processen – fra idé til projektering og realisering.

Ved at inddrage os tidligt i fx tilbygningen til kontoret, tagrenoveringen eller i opførelsen af den nye lagerhal får du som bygherre mulighed for gennem hele processen at trække på vores viden om materialer og konstruktioner.

Uanset, hvilken opgave, vi løser, har vi naturligvis fokus på at opfylde kundens behov samt at sikre det gode samarbejde og optimeringen af projektets tidsplan og totaløkonomi.

Service og vedligehold for professionelle kunder

HP Byg udfører ikke kun entrepriser. Vi tager os også af en bred vifte af mindre opgaver inden for service og vedligehold får både virksomheder, boligforeninger og det offentlige.

Vores serviceafdeling løser hver dag en lang række små opgaver fra fugning og justering af vinduer over reparation af murværk og facadepuds til afdækning og udbedring efter storm, indbrud og vandskader. Vi udfører med andre ord alle de mindre opgaver, som holder en bygning i god stand og forebygger alvorlige skader.

Fokus er på den professionelle kunde, og foruden virksomheder og boligforeninger arbejder vi for det offentlige.

Et andet vigtigt område for vores serviceafdeling er de løbende ombygninger som fx nyindretningen af butikken, flytning af vægge på kontoret og isoleringen af lagerhallen. Kort sagt; de opgaver, som sikrer, at bygningen også i fremtiden lever op til behovene.

Samarbejdsformer

Vi tilbyder at løse opgaver i flere forskellige entrepriseformer:

Fagområder

Hos HP Byg løfter vi en stor del af arbejdet i egenproduktion inden for en lang række af fagområder.