Renovering af facade samt etablering af dræn på bevaringsværdig patriciavilla.

Råens Palæ er opført i 1917, og i dag fungerer den som erhvervsejendom med kontorfaciliteter.

Den ene del af HP Bygs opgave bestod i at etablere dræn langs bygningens sokkel samt i at opbygge tre nye lyskasser. Den anden del omfattede en komplet sandblæsning af facaden i kombination med slibning af gesimser og facadebånd. Bygningens granitudsmykninger blev desuden melblæst.

Efter sandblæsningen af facaden er der udført netpuds i hvid.

Fakta

Type: Erhverv
Arbejdsopgave: Renovering
By: Aalborg
Årstal: 2020
Entrepriseform: Totalentreprise