Renovering af boligkarré på hjørnet af Bornholmsgade og Fyensgade i Aalborg

Ejendommen er på fem etager og rummer 80 lejligheder. Opgaven omfattede blandt andet opretning af tagflade, ny tagopbygning, udskiftning af 34 kviste, udskiftning af 460 vinduer og lysninger i alle 80 lejemål, ombygning af 56 altaner samt facaderenovering af både murværk og let facadebeklædning.

Opgaven omfattede også nedbrydning, murerarbejde, blik og maler, som blev udført med underentreprenører under HP Bygs entreprise.

Fakta

Type: Bolig
Arbejdsopgave: Renovering
By: Aalborg
Årstal: 2018
Entrepriseform: Storentreprise
Bygherre: Aalborg Boligforening af 1941