Tømrer- og snedkerarbejde til totalrenovering af 19 almene boliger.

HP Byg har udført tømrer- og snedkerarbejdet i forbindelse med totalrenoveringen af Baneparken i Asaa. De 19 boliger, som er en del af Sundby-Hvorup Boligforenings afdeling 83, blev brudt ned og efterfølgende bygget op på de eksisterende terrændæk.

På tre af boligerne udførte HP Byg nye bærende ydervægge, skillevægge og tagkonstruktion, mens arbejdet på de resterende 16 – som har murrede gavle – bestod i lette facadevægge og ny tagkonstruktion.
På samtlige boliger stod HP Byg for alt indvendigt tømrer- og snedkerarbejde i form af blandt andet gulve, døre og inventar. HP Byg monterede desuden yderdøre og vinduer samt opbyggede nye skure og monterede facadebeklædningen af thermowood.

Foruden tømrer- og snedkerarbejdet stod HP Byg for tagpap og malerarbejdet, som blev udført af underentreprenører.

Fakta

Type: Bolig
Arbejdsopgave: Renovering
By: Asaa
Årstal: 2022
Entrepriseform: Fagentreprise
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligforening