104 ungdomsboliger på Eternitgrunden i Aalborg

Byggeriet på Visionsvej 1-5 består af tre blokke, som i kraft af to fælles trappeopgange fremstå som én samlet længe. De tre blokke, som er på henholdsvis tre, fem og syv etager, rummer tilsammen 104 ungdomsboliger på hver 50 m2.

Alle facader er udført med hvid puds med undtagelse af trappeopgangene, som er pudsede i en mørk okker-farve. samtlige boliger har desuden egen altan.

På den midterste af de tre blokke blev der opbygget en tagterrasse, og HP Byg stod ligeledes for etableringen af de udendørs arealer

Fakta

Type: Bolig
Arbejdsopgave: Nybyg
By: Aalborg
Årstal: 2017
Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Plus Bolig
Arkitekt: Krogh Madsen Arkitekter A/S
Ingeniør: Svend Poulsen A/S