Udskiftning af underkonstruktion til facade samt nedtagning og genmontage af facadeplader.

Den oprindelige underkonstruktion til facaden på Boligselskabet Nordjyllands afdeling 71 var ødelagt som følge af skader fra MGO-plader. Derfor foretog HP Byg en komplet udskiftning af stålskellettet samt alt konstruktionstræ og isolering.

Der blev desuden monteret en ny vindspærre af fibercement til erstatning for de ødelagte MGO-plader.

Som en del af opgaven blev facadepladerne demonteret sektionsvist og lagt i depot, inden de blev genmonteret i det oprindelige forbandt.

Fakta

Type: Boliger
Arbejdsopgave: Renovering
By: Aaborg
Årstal: 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise