Etageejendom med kontorer på Eternitgrunden i Aalborg

HP Byg har opført Fronthuset på Eternitgrunden i Aalborg, og opgaven blev løst som en storentreprise, indeholdende den samlede bygning uden teknik-delen.

Fronthuset indeholder en række forskellige erhverv; fx tandlæge, bank, IT-virksomhed og advokatkontor. Bygningen er opdelt i fleksible erhvervslejemål og rummer blandt andet storrumskontorer, enkeltrumskontorer og mødelokaler, som er fordelt over bygningens i alt seks etager.

Byggeriet er opført i sandwichbetonelementer, mens facaden ved stueetagen og førstesalen er skalmuret.

Fakta

Type: Erhverv
Arbejdsopgave: Nybyg
By: Aalborg
Årstal: 2016
Entrepriseform: Storentreprise
Bygherre: Søren Enggaard A/S