111 almene ungdomsboliger samt 29 ejerlejligheder

Nordre Havnepromenade ved limfjordsbroen i Nørresundby består af tre bygninger: Et tårn på seks etager, ét på ni etager samt en mindre bygning på fire etager. Sidstnævnte rummer 12 ejerlejligheder samt et erhvervslejemål i stueplan, mens tårnene tilsammen rummer 111 ungdomsboliger og 17 ejerlejligheder. De 111 ungdomsboliger udgør Nørresundby Boligselskabs afd. 74 – kaldet Nordhavnen.

Hos HP Byg har vi opført ungdomsboligerne samt ejerlejlighederne i den mindste bygning i totalentreprise, mens vi på de øvrige boliger blandt andet har udført pælefundering, betonelementmontage og murerarbejdet.

Alle tre bygninger er opbygget i betonelementer, mens facaderne er udført med hvidt puds samt teglsten i farven antracit.

Fakta

Type: Bolig
Arbejdsopgave: Nybyg
By: Nørresundby
Årstal: 2019
Entrepriseform: Totalentreprise/ hovedentreprise
Bygherre: Nørresundby Boligselskab/ Raundahl & Moseby samt TN Udvikling
Ingeniør: Svend Poulsen A/S