Opførelse af bygning som ’fill in-byggeri’ med boliger, butik og parkeringskælder i det indre København.

HP Byg har opført bygning og parkeringskælder på Rådmandsgade i det indre København. Foruden et mindre lokale til café, udført som ’black box’, rummer bygningen 12 boliger, der alle har egen altan.

Bygningen er opført som ’fill in-byggeri’, der grænser helt tæt op til de eksisterende naboejendomme, og parkeringskælderen blev gravet ud etapevis under gårdrummet bag bygningen. En vigtig del af opgaven var at sikre, at trafikken til og fra en række omkringliggende skoler ikke blev generet i byggeperioden, ligesom der skulle tages hensyn til adgangen til nabobygningerne, som tæller både boliger og galleri.

Bygningen er opført i betonelementer, som efterfølgende er skalmureret. Der er desuden udført to tagterrasser.

Fakta

Type: Bolig
Arbejdsopgave: Nybyg
By: København
Årstal: 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Bygherre: Calum A/S
Arkitekt: Steen Palsboell Arkitekter
Ingeniør: Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS