Opførelse af boliger og erhverv i centrum af Taastrup

HP Byg har opført boliger og erhverv i Taastrup ByMidte: I ejendommens stueetage findes to erhvervslejemål, som rummer henholdsvis frisør og fastfoodrestaurant, mens der over de øvrige tre etager er i alt 12 lejemål. Bygningen er opført i skalmurerede betonelementer, mens tagkonstruktionen er udført med sadeltag og teglsten. Opgaven er udført i hovedentreprise i en proces, hvor HP Byg har været med i udarbejdelsen
af løsningerne undervejs i projektet.

På grund af bygningens placering med kort afstand til både boliger og byens handelsliv har håndteringen af især støv og støj været vigtige fokuspunkter i byggefasen. Processen blev desuden planlagt, så virksomhederne kunne tage lokalerne i brug fire måneder før den endelige aflevering af byggeriet.

Fakta

Type: Bolig og erhverv
Arbejdsopgave: Nybyg
By: Taastrup
Årstal: 2022
Entrepriseform: Hovedentreprise