Renovering af facade samt udskiftning af tag og vinduer

Vejgaard Bibliotek og De Frivilliges Hus i Aalborg har til huse i en bygning, som er opført i 1940.

I 2022 renoverede HP Byg bygningen, og arbejdet omfattede blandt andet opretning og afstivning af den eksisterende tagkonstruktion, nyt tagpap og underkonstruktion samt nye vinduer. Derudover blev samtlige mørtelfuger på den 1.200 m2 store facade udfræset og fyldt med ny rød, indfarvet kalkmørtel. Indenfor blev samtlige bundstykker skiftet, ligesom der blev udført reparation af de malede overflader.

Bygningen var i fuld drift gennem hele byggeperioden, og arbejdet blev udført i hovedentreprise.

Fakta

Type: Kultur
Arbejdsopgave: Renovering
By: Aalborg
Årstal: 2022
Entrepriseform: Hovedentreprise
Bygherre: Aak Bygninger