Renovering af murværk samt udskiftning af tag

Hjallerup Kirke er opført i 1903, og taget er renoveret omkring 1965. HP Bygs renovering, som er udført i 2020, blev udført efter en årrække med nedfaldne tagsten og småreparationer af murværket.

Renoveringen omfattede kirketårnet samt tagkonstruktionen på blandt andet skibet og koret. Samtidigt blev kamtakker og en del af det øvrige murværk afrenset og omfuget.

På kirketårnet blev de mere end 100 år gamle spær udluset og skiftet alt efter, hvilken stand, de var i, mens samtlige lægter og undertag blev skiftet på resten af kirken. Arbejdet er afsluttet med henholdsvis zink og teglsten på tårnet og den øvrige del af kirken.

Fakta

Type: Kultur
Arbejdsopgave: Renovering
By: Hjallerup
Årstal: 2020
Entrepriseform: Hovedentreprise