Restaurering af bindingsværk samt vinduesudskiftning på bevaringsværdig ejendom.

Ejendommen på Rosensgade 11 er opført i 1847, og den hører til blandt Aarhus Midtbys mange bevaringsværdige bygninger. Som første del af opgaven blev facaden afrenset og gået igennem for at klarlægge tilstanden af bindingsværk og mursten. Herefter blev lidt under halvdelen af bindingsværket udskiftet med nyt egetømmer, ligesom mange af murstenen blev erstattet med nye, som er opmuret med kalkmørtel efter historiske principper.

Samtlige af ejendommens vinduer blev udskiftet med nye trævinduer. Disse er udført i en todelt opbygning med indvendige forsatsvinduer, som sikrer, at det oprindelige udtryk er bevaret. De åbne fuger omkring vinduerne blev desuden stoppet med fæhår og tjæret værk.

Som afslutning på opgaven blev træværket malet med diffusionsåben linoliemaling, mens murværket blev kalket i en særlig gul farver, som er afstemt efter traditionen i det østlige Jylland.

Sideløbende med restaureringen af facaden udførte HP Byg en indvendige totalrenovering af ejendommen.

Fakta

Type: Erhverv
Arbejdsopgave: Renovering
By: Aarhus
Årstal: 2022
Entrepriseform: Hovedentreprise