På den første dag i februar – imens det vinterlige vejr gjorde et kort comeback – tog Alabu Bolig det første spadestik til 29 boliger i Gistrup. HP Byg opfører byggeriet i totalentreprise – og med fokus på blandt andet livscyklusvurdering, totaløkonomi, indeklima og ressourceanvendelse – bygger vi efter kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Centralt i Gistrup, tæt på Aalborgs kommende nye universitetshospital, ligger den såkaldte Spar Es-grund. Frem mod foråret 2023 opfører HP Byg her 29 boliger i form af 12 toværelses, 12 treværelses og fem fireværelses lejligheder. Boligerne opføres som rækkehuse, fordelt på seks blokke i to etager.

Spadestikket, der meget passende blev markeret med blandt andet varme drikke, blev taget af Laila Thomsen, som er formand for organisationsbestyrelsen, Jan Nymark Thaysen, rådmand for by og Land i Aalborg Kommune, John Christensen, der er medlem af organisationsbestyrelsen, samt direktør for Alabu Bolig, Klaus Ringgaard. Brian Hansen er desuden Alabu Boligs projektleder på byggeriet.

Foruden HP Byg som totalentreprenør er RUM med på arkitektdelen, mens Møller & Jacobsen er rådgivende ingeniør.

En del af casebank om fremtidens krav til bæredygtighed

Fra og med 2023 vil der ske en gradvis indfasning af strammere krav til udledningen af CO2 i byggeriet. Der er desuden igangsat en toårig testperiode, som skal være med til at afklare fremtidens krav til bæredygtigt byggeri samt, hvordan bæredygtighed kan reguleres i bygningsreglementet.

De 29 boliger på Spar ES-grunden er tilmeldt testperioden, og byggeriet vil dermed indgå i den casebank, som skal bidrage med viden og erfaring. Tilmeldingen betyder, at der bygges efter i alt ni krav, som er skærpede i forhold til det eksisterende bygningsreglement.

Kravene medfører blandt andet, at der udføres en indledende og en afsluttende livscyklusvurdering til belysning af projektets klimapåvirkning, at blandt andet vand- og energiforbrug overvåges i byggefasen, at alle indbyggede materialer dokumenteres med sikkerhedsdatablade samt, at mængden af formaldehyd og flygtige organiske forbindelser i luften i boligerne ikke overstiger et fastsat niveau.

Klare mål for bæredygtighed

Hos Alabu Bolig har man i en årrække arbejdet med tiltag inden for bæredygtighed ud fra et klart mål om at blive den mest bæredygtige boligorganisation i Nordjylland. Dette gør man ud fra en opdeling, hvor de bæredygtige tiltag blive fordelt ligeværdigt på miljø, sociale forhold og økonomi. På denne måde sikrer man, at indsatsen både handler om reducering af organisationens påvirkning af miljø og klima, om eksempelvis sundhed og tryghed samt optimering af bygge- og driftsøkonomien i det lange perspektiv. Direktør for Alabu Bolig, Klaus Ringgaard, fortæller:

– Vi er glade for de meget konkrete og specifikke krav i den frivillige bæredygtighedsklasse. De er nemme at gå til, de er ikke så administrativt tunge, og de belaster ikke projektøkonomien på samme måde som andre bæredygtighedsmodeller. Vi vil specielt have fokus på de fire områder, som vedrører beboernes trivsel: Indeklima, dagslys i boligen, støj fra ventilationsanlæg samt rumakustik. Bæredygtighed skal være bygbart – og brugbart.

Hos HP Byg har vi erfaring fra en lang række bæredygtige byggerier, blandt andet den DGNB-certificerede daginstitution Rådyret i Støvring samt 139 boliger i Hedehusene, som ligeledes skal DGNB-certificeres.

Det er naturligvis vigtigt for os, at vi altid kan leve op til de krav og forventninger om bæredygtighed, som bygherrerne stiller, og vi ser således frem til at fortsætte samarbejdet med Alabu Bolig om den frivillige bæredygtighedsklasse. Et samarbejde, der lægger sig i forlængelse af en løbende kompetenceudvikling, hvor vi eksempelvis uddanner en række medarbejdere inden for DGNB samt som certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeri.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 25/08/2023

  29 boliger i Gistrup opføres efter den frivillige bæredygtighedsklasse

  Fælles indsats og nye ordrer bringer HP Byg tilbage på sporet
  Efter en fælles indsats i kombination med et forår med nye ordrer er HP Byg godt på vej til at indfri de positive forventninger for 2023.

 • 02/08/2023

  29 boliger i Gistrup opføres efter den frivillige bæredygtighedsklasse

  Mange grunde til at vælge praktik hos HP Byg
  Bygningskonstruktøruddannelsens 6. semester består af 20 ugers praktik. To gange om året tager HP Byg imod et hold studer­ende, som typisk bliver tilknyttet én eller flere byggepladser. Læs om de oplevelser og erfaringer, som tre af de studerende har fået med sig fra praktikken.

 • 15/06/2023

  29 boliger i Gistrup opføres efter den frivillige bæredygtighedsklasse

  Nye titler – og ét nyt ansigt – i HP Bygs organisation
  I den seneste tid har vi foretaget en række ændringer i HP Bygs organisation – og der er kommet et nyt ansigt til.