Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg. Det er også historien om at gribe ansvaret, blive ved med at lære – og om at ville skabe god stemning på byggepladsen.

Udsigten over Aalborg er ret fantastisk heroppefra, fortæller Anders Christensen og Jannik Mose Skov samstemmende, da vi endelig når syvende etage. Og man kan se flere af de andre byggerier, som HP Byg er i gang med i Aalborg lige nu, fortsætter de.

De to er projektledere med ansvar for økonomi, styring af byggeplads og kontakten med bygherre og underentreprenører på det kommende B&B Hotels i det centrale Aalborg. HP Byg magasinet har mødt dem på en efterårsdag, hvor råhuset er afsluttet, og murerne er godt i gang med facaderne. Desuden arbejder både tømrerne og teknikfagene indvendigt på de i alt 101 værelser.

Hotellet er placeret tæt på John F. Kennedys Plads, Plusbus og Godsbanearealet. Som en del af projektet skal der desuden opføres en mind­re bygning på fem etager, hvor der etableres 17 treværelses lejligheder. I førstesals højde bliver der opbygget et opholdsdæk mellem de to bygninger, hvor der fra lejlighederne er adgang til et stort, fælles terrasseområde. Hotel og lejligheder skal være klar til gæster og beboere i sensommeren 2024.

Det startede med et afslag

Jannik Mose Skov er uddannet fra Aalborg Universitet: Han har en bachelor i byggeri og anlægskonstruktion samt en kandidatgrad i byggeledelse. På uddannelsens niende semester, hvor der er mulighed for at komme i praktik, søgte han hos HP Byg – men endte med et afslag. Dette slog ham imidlertid ikke ud; han søgte igen, og kom til sidst til samtale hos en af HP Bygs projektchefer, som på daværende tidspunkt var ansvarlig for opførelsen af fire boligtårne med 152 lejligheder i Kolding.

Samtalen endte med, at Jannik Mose Skov takkede ja til en praktikaftale – lejligheden i fødebyen Aalborg blev fremlejet – og fra august til december 2021 flyttede han til Kolding.

I Kolding blev han en fast del af byggeledelsen på ’Kløverhaven’, som projektet med de fire boligtårne hedder, og han var med fra den tidlige opstart, hvor fundamenterne blev støbt. Som tingene skred frem, blev han involveret i mange forskellige dele af projektet; blandt andet den daglige koordinering af underentreprenørerne samt – i kraft af hans baggrund som ingeniørstuderende – indsamlingen af dokumentation til den statiske rapport, ligesom han medvirkede til at få den i mål sammen med projektets ingeniørrådgiver og statiker. Og så var det naturligvis her, at han første gang stiftede bekendtskab med den måde, som byggeprocessen og samarbejdet bliver grebet an på i HP Byg.

Ville gerne lidt væk

– Det handler rigtigt meget om respekt, fortæller Jannik Mose Skov og fortsætter: Hvad tænker de forskellige faggrupper om tingene, og hvordan løser vi det i fællesskab? Selvfølgelig er det den sagsansvarlige, der har det sidste ord i en beslutningsproces, men vi lægger vægt på den gode dialog: Vi vil ikke bare sidde i byggeskuret og lade andre om tingene ude på pladsen. Og vi bliver altid glade, når en underentreprenør giver udtryk for, at det er fedt være på byggepladsen, fordi han eller hun oplever, at der er en god stemning – og vi håber naturligvis, at vores tilgang smitter af.

Og smitter – det gør den: For stoltheden og glæden ved arbejdet lyser ud af Jannik Mose Skov og Anders Christensen, mens de viser rundt mellem betonvægge og stålrammer. Og hvor Jannik Mose Skov har været med på B&B

Hotels-projektet siden starten af projektering­en, kom Anders Christensen med lidt senere, mens pælefunderingen var i fuld gang.

Anders Christensen har valgt uddannelsen som bygningskonstruktør, og da han – mens corona-pandemien var på sit højeste – skulle finde en praktikplads, havde han lyst til at komme lidt væk fra hjemmet i Aalborg. Derfor reagerede han på et opslag fra HP Byg, som søgte en praktikant til et boligbyggeri i København: Han fik pladsen og flyttede til hovedstaden, hvor han gennem fire måneder havde base og fast plads på en byggeplads i byens Nordvestkvarter. Og mens praktikperioden gik mod sin afslutning, takkede han ja til at komme tilbage til Aalborg, hvor han kunne fortsætte som studentermedhjælper på to sideløbende almennyttige rækkehusbyggerier.

Tidspunktet, hvor råhuset på de to projekter stod færdigt, var også tidspunktet, hvor Anders Christensen kunne fejre, at eksamensbeviset var i hus – men i stedet for at gå på sommerferie sagde han ja til et tilbud om at blive fastansat projektleder hos HP Byg: Aftalen var, at han i den næste tid skulle være en del af teamet på Kløverhaven. Sideløbende med dette havde Jannik Mose Skov også takket ja til et tilbud om fastansættelse – og han og And­ers Christensen startede som projektledere den præcis samme dag – og dermed var det også første gang, de to fik lejlighed til at arbejde sammen.

Ansvar, gode rammer – og ydmyghed

Når man kigger på det kommende B&B Hotels udefra, kan det måske ligne så mange andre af de etagebyggerier, som HP Byg har opført over de seneste år: Råhuset er opført i betonelementer, facaden bliver skalmuret med teglsten, og inden­for er de lette vægge opbygget i stål og gips. Med undtagelse af stueetagen – hvor der blandt andet skal være restaurant, lobby og personalefaciliteter – er opdelingen af de enkelte etager desuden tæt på identisk. Men, fortæller Anders Christensen, projektet er meget mere kompliceret end eksempelvis Kløverhaven i Kolding:

– Hver etage har 17 værelser – og derfor også 17 badeværelser – som alle skal forsynes med el, vand og varme. Dette er med til at gøre projektet særligt, fordi der er stramme krav til både akustik og brand, som naturligvis skal tænkes ind i forhold til de mange installationer. Bygningens udvendige udtryk følger lokalplanen, så det netop afspejler resten af området, men indenfor bliver der kørt efter den standard, som bruges på tværs af de mange andre lande, som hotelkæden er aktiv i. Det betyder blandt andet, at der for os er lidt uvante krav til fx dørhåndtagene, til hvordan stikkontakterne skal kables og til montagen af tæppefliserne. Alt bliver desuden lavet til at kunne modstå et meget højt slid på daglig basis.

Mens Jannik Mose Skov var med til at starte projekteringen op i Aalborg, var det Anders Chris­tensen, som blev i Kolding for at styre aflever­ingen af de sidste boliger i mål. Projektchefen, som var den øverste ansvarlige for projektet i Kolding, var også sagsansvarlig på B&B Hotels-byggeriet i Aalborg – men da råhuset på B&B Hotels-byggeriet var få etager fra at være færdigt, og murerne efterhånden var ved at gøre sig klar til at starte på facaden – besluttede han at sige ja til en karrieremulighed uden for HP Byg. En beslutning, som betød, at Jannik Mose Skov og Anders Christensen fik mere ansvar, da de med deres egne ord valgte at ’gribe den’. Jannik Mose Skov fortæller:

– Det er ikke nogen hemmelighed, at det har krævet en ekstra indsats af både Anders og jeg, at han stoppede. Men der skal heller ikke være tvivl om, at vi også var villige til at tage det ansvar – og, hvis det i øvrigt ikke skulle være os, ville det jo betyde, at en anden skulle sætte sig ind i projektet helt fra bunden. Og dét på et tidspunkt, hvor tingene gik meget stærkt, og hvor der var stor aktivitet på byggepladsen.

For at bidrage til en god overgang og for at støtte op om de to nybagte sagsansvarlige tog HP Bygs regionschef en periode med faste kontordage på byggepladsen, ligesom de to altid har haft mulighed for at ringe, så snart der var noget, de gerne ville vende. Anders Christensen fortæller:

– Det er jo nok ikke det, en regionschef normalt laver, og han havde da heller ikke umiddelbart noget kendskab til detaljerne i projektet. Men han fik skabt nogle gode rammer for os, bak­kede os op og støttede os i vores beslutninger og metoder. Og metoden er netop meget i stil med det, vi lærte i Kolding: Vi inddrager de and­re på byggepladsen så meget, som man kan, og viser tillid til underentreprenørerne – for det er jo dem, der er kloge på deres fag.

Og, supplerer Jannik Mose Skov, så handler det om at blive ved med at lære. De to har talt meget om, at evnen til at erkende, at man ikke selv har al den viden, der skal til, er en stærk evne:

– Når der er noget, man ikke ved, så vær bevidst om det og erkend det – for der er altid andre på byggepladsen og blandt kollegerne på de andre pladser, som ved det. Man kan altid spørge andre til råds, og så skal man nok komme i mål. På den måde handler det også meget om ydmyghed.

Ved hvad HP Byg står for

Og så er vi egentligt tilbage ved den gode stemning – og ved snakken om dialog og om at komme ud af byggeskuret:

– Det er en tilgang, vi er meget bevidste om, fortæller Anders Christensen og fortsætter: Vi taler med håndværkerne, og vi styrer beslutning­erne af med formændene hos vores underentreprenører og hører, om de kan godkende det. Det giv­er også en god fremsynethed i de beslutninger, vi tager, så opgaverne bliver afsluttet rigtigt, ind­en den næste faggruppe tager over.

På denne måde, fortæller Jannik Mose Skov, skriver de to stort set ingen e-mails til hinanden: I stedet veksler de mellem tid på byggepladsen og ture tilbage til byggeskuret, hvor de snakker sammen og får vendt tingene. Og de to lægger ikke skjul på, at det selvfølgelig også har været hårdt som ung og relativt nyuddannet at skulle indfinde sig i den nye rolle. Men i hverdagen på byggepladsen har de fået god opbakning fra underentreprenørerne:

– Det handler nok bare om at være bevidst om at behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Og var jeg håndværker, ville jeg sætte pris på, at man altid kan banke på hos byggeled­elsen og få en snak om tingene. Og vi kan jo godt mærke, at man hos HP Byg har gjort en dyd ud af at forklare, hvad virksomheden står for – at vi er her for at løse opgaven sammen – og det giver os helt sikkert noget i det daglige.

Med andre ord, forklarer Jannik Mose Skov, er det tydeligt, at underentreprenørerne ved, at hos HP Byg kan man forvente, at der er styr på tingene:

– Hverken håndværkerne eller projektlederne hos vores underentreprenører kommer, billedligt talt, imod os med knyttede næver. De ved nemlig, at her skal vi nok få tingene løst i fællesskab. Så på den måde kan vi også mærke opbakningen fra dén kant.

Og her slutter interviewet – de to skal nemlig gøre sig klar til første møde i en løbeklub, de har startet med udgangspunkt i B&B Hotels-byggepladsen. I første omgang er det kun de to – og deres praktikant – der skal afsted – men ambitionen er, at flere fra pladsen skal få lyst til at komme med næste gang.

På sigt kunne klubben desuden omfatte de andre projekter, som HP Byg har i gang i området: Det er selvfølgelig også for det sociale. Som man kan se her fra syvende etage, bygger HP Byg netop mange steder i Aalborg, så man kunne jo skiftes til at lave en rute rundt i byen med udgangspunkt i den byggeplads, man selv går på, slutter Jannik Mose Skov.

Denne artikel er fra HP Byg Magasinet nr.75 – december 2023. Læs hele magasinet her.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/03/2024

  Fra praktik til projektleder

  Fra praktik til projektleder
  Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg.

 • 06/03/2024

  Fra praktik til projektleder

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament
  ”Kort fortalt var 2023 et godt år”, fortæller HP Bygs adm. direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

 • 12/01/2024

  Fra praktik til projektleder

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.