”Kort fortalt var 2023 et godt år” – sådan lyder det fra HP Bygs administrerende direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

– Det vigtigste er selvfølgelig, at den lønsomhed, der var fraværende i 2022, er tilbage, fortæller Carsten Elgaard Sørensen og fortsætter: 2023 står som et godt år for HP Byg – vi følger planen for omsætningen og leverer et resultat, der ligger over det, vi forventede.

I HP Bygs netop offentliggjorte regnskab for 2023 lander omsætningen på 790 millioner, hvilket er 157 millioner lavere end året før. Bundlinjen lyder på 18,3 millioner – et resultat, man skal tilbage til 2020 for at finde bedre. Ovenpå et 2022, der endte i rødt, meldte HP Byg allerede sidste sommer ud, at man stod over for en lavere 2023-omsætning; men et positivt resultat på 10 til 15 millioner – og det faktiske resultat lander dermed over denne midtvejs-vurdering.

– Faldet i omsætningen var helt som forventet, og det står tilbage som en følge af et peak i den ellers meget jævne vækstkurve, vi har fulgt siden 2018. At årets resultat ender bedre, end forventet, skyldes især, at medarbejderne har præsteret en stærk slutspurt på byggepladserne.

Investerer i kompetencer

Ifølge ledelsesberetningen er årets resultat overført til egenkapitalen. Medregnet ansvarlig lånekapital giver dét den højeste soliditetsgrad siden 2019; og med en likviditetsgrad på 1,5 er konklusionen, at HP Byg går ind i 2024 på et stærkt fundament. Men, forklarer Carsten Elgaard Sørensen, årets resultat fortæller også en anden historie om fundamentet:

– Både projektstyringen og vores egenproduktion har præsteret godt, hvilket netop er en vigtig grund til, at vi er kommet så flot i mål. På den måde skal det – i forlængelse af regnskabet, hvor fokus ligger på tallene – understreges, at HP Bygs stærke fundament også udgøres af nogle både fagligt dygtige og meget engagerede medarbejdere.

For at styrke kompetencerne – og fundamentet – yderligere rundende HP Byg 2023 af med at udnævne en HR-chef i en nyoprettet stilling. Han skal stå i spidsen for den løbende udvikling og opkvalificering af medarbejderne på tværs organisationen; på byggepladserne og på det strategiske plan inden for fx bæredygtighed og CSR. Der er desuden hentet flere projektledere og en afdelingschef ind med specialviden inden for to områder, der fortsat fylder mere hos HP Byg; nemlig renovering og erhvervsbyggeri.

Stadig mange boliger – men renovering og erhverv vokser fortsat

– Vi har selvfølgelig – ligesom mange andre – oplevet at nogle bygherrer er tilbageholdende med at sætte byggerier i gang, og at vejen til kontrakterne ofte går over ganske mange runder. Det en tendens, vi forventer vil fortsætte i 2024, men det hører med til historien, at vi er vant til at arbejde med tidlig involvering, hvor der netop ér lang tid til, at tingene skal realiseres.

Og der er stadig, fortæller Carsten Elgaard Sørensen, mange projekter at gå efter; både i Nordjylland og på Sjælland, som også udgør et vigtigt område. Og som de tidligere år stammer omsætningen primært fra opførelsen af etageboliger og rækkehuse, men HP Byg arbejder sig fortsat mere ind på markedet for henholdsvis renovering og erhverv:

HP Byg har i mange år været nærmest synonymt med boligbyggeri, og det udgør da også fortsat størstedelen af vores omsætning, men – uden at sætte tal på – så fylder erhverv og renovering i øjeblikket mere, end det har gjort i de 12 år, jeg har været i virksomheden.

Så selvom 2023-omsætningen hviler på en bund af boligprojekter, så har opgaver som eksempelvis et stort kontor- og industribyggeri på Østre Havn i Aalborg samt en flerårig almennyttig renoveringsopgave også fyldt. Dertil kommer nogle mindre renoveringer samt den første svanemærkede bygningsrenovering i Jylland.

Spaden i jorden til flere projekter

På spørgsmålet om, hvad Carsten Elgaard Sørensen forventer af 2024, er svaret, at spaden snart går i jorden til endnu et stort erhvervsbyggeri, og at man projekterer på en række andre erhvervs- og boligprojekter, som står til igangsættelse hen over året.

– Ordrebeholdningen rækker et godt stykke ind i 2025, og på den baggrund forventer vi, at 2024-omsætningen lander på niveau med 2023, mens resultatet vil ligge mellem 15 og 20 millioner.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/03/2024

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament

  Fra praktik til projektleder
  Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg.

 • 06/03/2024

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament
  ”Kort fortalt var 2023 et godt år”, fortæller HP Bygs adm. direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

 • 12/01/2024

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.