På HP Bygs snedkerværksted i Aalborg ligner den ene dag sjældent den anden. For her handler det om fleksibilitet og alsidighed – og om det klassiske håndværk. På den måde imødekommer man en stadigt stigende efterspørgsel på især specialtilpasset inventar samt restaurering af eksempelvis vinduer og døre fra bevaringsværdige og fredede bygninger.

For tre år siden – i maj 2019 – blev HP Bygs snedkerværksted etableret i sine nuværende lokaler ved siden af virksomhedens hovedkontor på Ollerupvej i det østlige Aalborg. Men det betyder ikke, at snedkerarbejde er et nyt område for HP Byg – så langt fra endda.

HP Byg har rødder tilbage til 1953, og i løbet af årene har virksomheden gennemgået en stor udvikling – og det gælder også for snedkerværkstedet, hvor Jan Harbo Nielsen har haft sin gang i snart 30 år:

– Dengang lå HP Byg i Harken udenfor Hjørring, og ligesom nu var der også tilknyttet et stort snedkerværksted. Foruden snedkerværksted rummede lokalerne også en vinduesfabrik, og selvom der ikke længere er fabriksproduktion af vinduer på HP Bygs snedkerværksted, er der er stadig paralleller til dengang.

Ved siden af vinduesproduktionen blev der, fortæller Jan Harbo Nielsen, således udført en lang række meget forskellige opgaver inden for snedkerfaget, og ligesom i dag var der dengang – foruden Jan Harbo Nielsen – en svend og en lærling. For 30 år siden udgjorde direkte salg til private forbrugere også en stor del af arbejdet, men ligesom fabriksproduktion­en af vinduer er dette segment i dag ikke en del af snedkerværkstedets fokus. I dag arbejder man desuden efter, at kapaciteten på snedkerværkstedet fortsat skal øges ud fra en målsætning om i 2025 at have fem til seks svende samt en til to lærlinge.

Unika og restaurering

Går man en tur gennem HP Bygs snedkerværksted, vil man opleve, at der bliver arbejdet på flere forskellige produkter rundt omkring ved maskinerne – og der bliver sjældent lavet mange udgaver af det samme. Med andre ord udgør fremstilling af unika en stor del af dagligdagen: Noget er til virksomheder, som eksempelvis ønsker en recep­tionsskranke, der er nøje tilpasset til indgangsområdet, eller der bliver lavet hylder og borde, som passer ind i det eksisterende mødelokale. Udemøbler i form af eksempelvis borde-

og bænkesæt, hegn og plantekummer udgør også en stor del af arbejdet, ligesom der løbende bliver fremstillet forskellige former for trapper, hvor finish, dimensioner og træsorter er tilpasset til kund­ens ønsker.

Nogle af produkterne bliver leveret direkte til slutkunden, og i andre tilfælde fungerer HP Bygs snedkerværksted som underleverandør til især mindre håndværksmestre, som ikke selv råder over et snedkerværksted. Der kan også være tale om halvfabrikata til virksomheder, der selv ønsker at lave den afsluttende forarbejdning. Endeligt bliver noget leveret til HP Bygs egne byggepladser, hvor det indgår som en del af en større entreprise. Som et eksempel på sidstnævnte bliver der produceret en række facademoduler i cedertræ, som skal anvendes i forbindelse med en energirenover­ing, som HP Byg udfører på en erhvervsejendom ved Aalborg Havn.

De mange forskellige opgaver – og den al­sidighed, der ligger i det – passer godt til Sune Mygind Møller, der som uddannet møbelsnedker har sin daglige gang på HP Bygs snedkerværksted:

– HP Byg er en stor byggevirksomhed, og mange ville nok forvente, at vores snedkerværksted var mere industrielt funderet med fx et sortiment af standardprodukter eller en mere computerstyret produktion. Men i stedet er vor­es fokus på håndværket og på de unikke løsninger – og netop dén kombination; af faglighed og høj alsidighed i en stor virksomhed gør efter min mening arbejdsdagen spændende: Opgaverne komme løbende ind fra mange forskellige steder, og vi arbejder hver især meg­et selv­stændigt med tingene.

Blandt de opgaver, som Sune Mygind Møller sætter stor pris på, er restaurering af fred­ede og bevaringsværdige bygninger. På disse opgav­er – som HP Byg løser flere og flere af – handler det som oftest om at reparere bygningens originale vinduer og døre, så de fremstår i det oprindelige udtryk. Og restaurer­ingsopgaverne er spændende, fortæller Sune Mygind Møller, fordi de netop kun kan løses med viden om – og respekt for – det klassiske håndværk.

Restaurering af dør på HP Bygs snedkerværksted i Aalborg

Restaurering af vinduer og døre i fredede og bevaringsværdige bygninger udgør en vigtig del af opgaverne på HP Bygs snedkerværksted. 

Understøtter også byggepladserne

Sideløbende med produktionen af inventar og opgaverne inden for restaurering har HP Bygs snedkerværksted også en anden funktion; nemlig forberedelse af byggematerialer før færdigforarbejdning og montage på virksomhedens egne total-, hoved eller fagentrepriser.

Selvom der her er tale om helt andre typer af opgaver, udgør dette område også en vigtig del af snedkerværkstedets funktion, fortæller Jan Harbo Nielsen:

 – I det daglige fungerer vi på mange måder som en selvstændig afdeling – med vor­es egne opgaver, som vi selv koordinerer – men vi hænger stadig tæt sammen med dagligdagen ude på byggepladserne. Foruden det inventar, vi laver til vores egne entrepriser, understøtter vi også byggepladserne ved at forberede materialer til montage eller videre forarbejdning.

På den måde skærer snedkerværkstedet eksempelvis facadeplader på mål, så de er klar til montage, når de bliver leveret på byggepladserne. Og i starten af året blev der skåret tømmer op til en større renovering af et fredet bindingsværkshus i Aarhus.

Et godt sted at lære

Det tredje medlem af HP Bygs snedkerværksted, Line Fynbo, startede sin læretid som bygningssnedker for snart et år siden og er dermed færdigudlært til foråret 2024. Oprindeligt overvejede hun at gå tømrervejen, men blev tiltrukket af snedkerfaget og valgte at takke ja, da muligheden for en læreplads hos HP Byg viste sig. Og det valg har hun ikke fortrudt:

– Det er altid rart at møde ind på snedkerværkstedet, fordi vi hygger os, og vi har det godt sammen. På det første år har jeg prøvet rigtigt mange forskellige ting, og jeg kan lide, at jeg får lov til at arbejde selvstændigt og prøve mig frem.

I sin læretid har Line Fynbo indtil nu blandt and­et bygget inventar og trapper, og i skrivende stund arbejder hun på en længerevarende opgave på en af HP Bygs større totalentre­priser, som ligger på Badehusvej i Aalborg. Her bliver der opført 94 boliger, fordelt på fire etage­ejendomme, og på flere af facaderne skal der monteres beklædning, bestående af varmebehandlet træ.

Opgaven, som hun løser i etaper, efterhånden som byggeriet skrider frem, starter på snedkerværkstedet, hvor Line Fynbo skærer beklædningen op i forskellige bredder og pakker den til levering. Efterfølgende tager hun ud på byggepladsen og deltager i montagen af facaden.

På den måde er det en opgave, som Line Fynbo glæder sig til at følge, og, slutter hun: Det er netop et sted som HP Bygs snedkerværksted, jeg håber på at kommer til at arbejde, når jeg om et par år har taget mit svendebrev.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 25/08/2023

  Alsidighed og godt håndværk på HP Bygs snedkerværksted i Aalborg

  Fælles indsats og nye ordrer bringer HP Byg tilbage på sporet
  Efter en fælles indsats i kombination med et forår med nye ordrer er HP Byg godt på vej til at indfri de positive forventninger for 2023.

 • 02/08/2023

  Alsidighed og godt håndværk på HP Bygs snedkerværksted i Aalborg

  Mange grunde til at vælge praktik hos HP Byg
  Bygningskonstruktøruddannelsens 6. semester består af 20 ugers praktik. To gange om året tager HP Byg imod et hold studer­ende, som typisk bliver tilknyttet én eller flere byggepladser. Læs om de oplevelser og erfaringer, som tre af de studerende har fået med sig fra praktikken.

 • 15/06/2023

  Alsidighed og godt håndværk på HP Bygs snedkerværksted i Aalborg

  Nye titler – og ét nyt ansigt – i HP Bygs organisation
  I den seneste tid har vi foretaget en række ændringer i HP Bygs organisation – og der er kommet et nyt ansigt til.