I det netop offentliggjorte 2020-regnskab fortsætter HP Byg ad det spor, virksomheden introducerede i strategiplanen fra 2019. Foruden naturligvis håndtering af coronaepidemien bød året dermed på mange nye projekter og intern udvikling på mange fronter.

– En øget tilgang af ordrer på trods af udskudte og aflyste projekter, samt en sikker og stabil udførsel af byggesagerne i kombination med mange nye tiltag – sådan lyder den korte opsummering på 2020 fra HP Bygs administrerende direktør, Henrik Petersen.

Det netop offentliggjorte regnskab fra HP Byg viser, at omsætningen i 2020 lander på tkr. 734.730, hvilket er en stigning på næsten 17% i forhold til 2019. Dermed byder 2020-regnskabet på en fortsættelse af væksten på henholdsvis 15% og 17% fra 2019 og 2018. I regnskabet kan man desuden se, at årets resultat ikke er så højt som forventet – men stadig tilfredsstillende. Henrik Petersen uddyber:

– Regnskabet skal læses på den baggrund, at det er vigtigt for os fortsat at sikre en høj konkurrencekraft og samtidigt holde det faste blik på strategiplanen mod 2025. Konklusionen på årets regnskab adskiller sig derfor ikke afgørende fra sidste år, forstået på den måde, at vi kan fortsætte udviklingen af HP Byg frem mod stadigt flere større projekter i Jylland, en stærkere afdeling på Sjælland samt mange flere af de mindre byggeopgaver i det nordjyske.

Mange nye projekter

Hos HP Byg har man naturligvis mærket presset fra coronaen – blandt andet i første del af 2020, hvor epidemien satte sit præg på ordrebogen. Henrik Petersen fortæller:

-Selvfølgelig har coronaepidemien haft indflydelse, og vi har både oplevet udskudte og aflyste projekter. Men ved indgangen af 2020 havde vi heldigvis en pipeline, der var stærk nok til at absorbere disse udsving, så vi samlet set har kunnet fortsætte vores vækst.

Blandt de nyeste igangværende projekter er fem DGNB-etagebyggerier og et parkeringshus i København, en række familie- og seniorboliger på det helt nye Stigsborg Havnefront i Nørresundby samt to boligbyggerier og et parkeringshus på Aalborgs østlige havnefront. Samtidigt har HP Bygs afdeling for service og mindre byggeopgaver blandt andet gennemført en række nybyggerier samt renoverings- og ombygningsopgaver, fordelt over det meste af Nordjylland.

Høj stabilitet på byggepladserne

Det er ikke kun i forhold til udskudte og aflyste projekter, at HP Byg har mærket coronaepidemien. Som så mange andre steder sætter coronaen stadig sit tydelige præg på byggepladserne:

– Vi har selvfølgelig oplevet en del usikkerhed, men vi har nogle virkelig dygtige og fleksible medarbejdere, som fra første færd har insisteret på at få det daglige arbejde til at køre som planlagt. Dette gælder også vores underentreprenører og leverandører, hvilket betyder, at alle projekter holder sig inden for tidsplanen.

Henrik Petersen nævner blandt andet zoneopdeling af byggepladserne, større krav til adgangsveje, hjemmearbejde blandt projektlederne samt skærpede regler for brug af maskiner og levering af byggematerialer som eksempler på tiltag, HP Byg har indført for at leve op til myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Det eneste tidspunkt, man hos HP Byg for en periode helt har måtte forlade en byggeplads, var i forbindelse med efterårets nedlukning af syv nordjyske kommuner:

– Vi havde nogle intense dage – og aftener – da regeringen meldte nedlukningen af de syv nordjyske kommuner ud. Men de fleste byggepladser kunne heldigvis køre videre efter en række ændringer i bemandingen, og på de få pladser, der lå helt stille, har vi efterfølgende indhentet tidsplanen.

En styrkelse af maskinrummet

Gennem hele året – og i tråd med virksomhedens strategiplan – har man hos HP Byg arbejdet med en række tiltag, som Henrik Petersen beskriver som vigtige for den videre udvikling af HP Byg:

– I 2020 har vi arbejdet på implementeringen af et nyt økonomisystem, ligesom vi har styrket vores organisation med en ny ledelsesstruktur. Begge dele skal hjælpe os med at håndtere flere byggesager og en højere grad af kompleksitet i takt med, at vi forfølger vækstsporet i årene fremover.

I årets sidste dage kunne HP Byg desuden fejre færdiggørelsen af en tilbygning, der udvider virksomhedens hovedkontor i Aalborg. Samtidigt bliver der arbejdet med virksomhedens værdigrundlag:

– I løbet af 2020 har vi taget imod mange nye medarbejdere, fordelt på både funktionærer og timelønnede i vores afdelinger i henholdsvis Aalborg og Ballerup. Samtidigt vil vi fortsat have et stort behov for rekruttering, hvilket er en anledning til at arbejde mere intenst med vores værdier, respekt, faglighed og handlekraft, da de udgør en vigtig del af sammenhængskraften i vores virksomhed.

På grund af de nuværende coronarestriktioner har man hos HP Byg foreløbigt ikke kunne afholde de medarbejderarrangementer, som arbejdet med værdierne lægger op til. Men i mellemtiden er der blevet arbejdet på andre fronter, hvilket blandt andet har ført til lanceringen af HP Bygs eget magasin, som skal fortæller om virksomheden, både internt og eksternt.

På denne måde, slutter Henrik Petersen, er der foretaget nogle vigtige styrkelser i maskinrummet, som billedligt talt er trin på vejen op ad den vækstkurve, som strategiplanen sætter frem mod 2025.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/03/2024

  HP Byg følger opadgående kurve i nyt regnskab

  Fra praktik til projektleder
  Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg.

 • 06/03/2024

  HP Byg følger opadgående kurve i nyt regnskab

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament
  ”Kort fortalt var 2023 et godt år”, fortæller HP Bygs adm. direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

 • 12/01/2024

  HP Byg følger opadgående kurve i nyt regnskab

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.