Aalborg Forsyning udgøres af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune, og i fremtiden vil et fælles driftscenter ved byens østlige havnefront være blandt de primære lokationer. HP Byg skal opføre de godt 5.000 m2 med kontorer, værksted og lager, som sammen med udearealerne på 11.000 m2 skal certificeres til DGNB-guld.

Aalborg Forsynings fremtidige driftscenter får adresse på Gasværksvej, som ligger ved byens Østlige havnefront. Centeret bliver arbejdsplads for lidt mere end 70 medarbejdere, og der er blandt andet lagt vægt på at skabe fleksible kontorfaciliteter, der kan tilpasses varierede arbejdsformer og behov. Samtidigt skal centeret optimere de daglige arbejdsgange og skabe synergi på tværs af Aalborg Forsynings forskellige grene.

HP Byg skal opføre driftscenteret i totalentreprise, og opgaven omfatter også nedbrydning af en række eksisterende bygninger. Udover HP Byg består totalentrepriseteamet af Arkinord, By+Land og Frandsen & Søndergaard, mens COWI er bygherrerådgiver.

Bæredygtighed som tema

Bæredygtighed er et vigtigt tema i byggeriet, som skal certificeres til DGNB-guld. Blandt tiltagene er anvendelse af miljømærkede materialer og sedum på tagene samt fundamenter, terrændæk og slidlag af CO2-reduceret beton. Byggematerialer og konstruktionsløsninger vil desuden blive udvalgt på baggrund af livscyklusberegninger.

På facaderne er der felter med lameller af træ fra ansvarlig skovdrift. Lamellerne går desuden igen ved tagterrasserne samt indenfor i hovedbygningens atrium, hvor de er med til at regulere akustikken. Udenfor skal en stor del af arealet anvendes til kørsel, parkering og oplagring – men der bliver stadig plads til grønne områder med træer og hjemmehørende enggræsser – områder, som både kan anvendes til ophold, gå-møder og fitness.

En robust løsning

Hos Aalborg Forsyning glæder man sig til de muligheder, det nye byggeri giver for blandt andet faglig synergi, fælles læring og mere effektive arbejdsgange. Samtidigt er robustheden og de bæredygtige tiltag vigtige, fortæller Søren Gais Kjeldsen, som er administrerende direktør i Aalborg Forsyning:

– Udover, at pris og kvalitet går op i en højere enhed, er vores krav til bæredygtighed en væsentlig grund til, at vi har valgt HP Byg. De har virkelig leveret på bæredygtighed og har budt ind med et gennemarbejdet forslag. HP Byg leverer også, når det handler om vores indretningskrav, og vi får en god, robust løsning, hvilket er vigtigt for os, for vi har brug for en bygning, der kan holde til at blive brugt i mange år.

Det første spadestik på det kommende driftscenter bliver taget i det tidlige forår 2023, og byggeriet skal stå færdigt til indflytning i sommeren 2024.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 31/03/2023

  HP Byg skal opføre DGNB-certificeret driftscenter for Aalborg Forsyning

  For 70 år siden…
  I disse dage er det 70 år siden, at Henning Pedersen – med en startkapital på 1.500 kroner – grundlagde sit firma i Harken ved Hjørring. Der er sket meget siden dengang – men de gamle dyder gælder stadig.

 • 13/03/2023

  HP Byg skal opføre DGNB-certificeret driftscenter for Aalborg Forsyning

  HP Byg justerer og optimerer efter første underskud i 10 år
  For HP Byg har de seneste 10 år budt på vækst og positiv bundlinje. I 2022-regnskabet fortsætter væksten; men resultatet er rødt. Med opbakning fra ejerkredsen er der gennemført en række tiltag – de tabsgivende projekter er afklaret – og nu handler det om at sikre lønsomheden.

 • 06/02/2023

  HP Byg skal opføre DGNB-certificeret driftscenter for Aalborg Forsyning

  139 boliger i Hedehusene opnår DGNB-guld
  Teglværkskanten, som består af både etageboliger og rækkehuse, er en del af den helt nye bydel, Nærheden i Hedehusene. Byggeriet, som har et samlet boligareal på 11.200 m2, er opført af HP Byg i totalentreprise – og det har netop modtaget certifikatet, der beviser, at det lever op til DGNB-guld.