Dyrere materialer og længere leveringstider præger HP Bygs årsregnskab. Men entreprenøren med kontorer i Aalborg og Ballerup holder sig på vækstsporet, og optimismen er intakt.

Administrerende direktør hos HP Byg, Henrik Petersen, ser tilbage på 2021 som et blandet år. Et år, hvor virksomheden bevægede sig endnu et stykke fremad ad den strategiplan, man har arbejdet efter siden 2019 – og et år, hvor blandt andet stigninger i priser og leveringstider på byggematerialer gav udfordringer:

– Vi kan se, at situationen på markedet for byggematerialer har gjort beslutningsprocessen længere for flere af vores kunder. Det har betydet, at nogle af de store projekter, vi har arbejdet på, er blevet udskudt, mens andre helt er lagt på hylden. Samtidig har det ædt sig ind på økonomien i mange af vores igangværende byggerier.

Samtidigt, tilføjer Henrik Petersen, har vi oplevet, at et par af årets byggeprojekter ikke har været afviklet tilfredsstillende. Men på trods af udfordringerne kan HP Byg igen præsentere et regnskab, hvor omsætningen er højere end året før; omend stigningen ligger et stykke fra det, man har set over de foregående år, ligesom resultatet er faldet.

– På den måde vil 2021 blive husket som et år med udfordringer, fortæller Henrik Petersen og fortsætter: Men det hører også med til historien, at vi igen har lagt mange ressourcer i udviklingen af virksomheden, og samtidigt glæder vi os over, at kunderne stadig ser os som en attraktiv og konkurrencedygtig samarbejdspartner.

Solid ordrebeholdning peger mod fortsat vækst

I 2021 afsluttede HP Byg flere store projekter, som har kørt over en årrække; deriblandt fem boligtårne med sammenlagt 222 lejligheder i Parkbyen i Aalborg, 74 boliger i Hedehusene, som skal DGNB-certificeres, samt anden etape af Oasen i Aalborg, som nu er fuldt udbygget med 211 lejeboliger.

Men året bød også på mange nye projekter; fx 152 etageboliger på Kløvervej i Kolding, 43 étplansboliger ved Sofiendal Enge i Aalborg samt 12 lejligheder og erhverv centralt i Taastrup. Samtidig er 2022 skudt i gang med tre rækkehusbyggerier på sammenlagt 9.220 m2 på forskellige lokationer omkring Aalborg, ligesom arbejdet er startet på 134 boliger på Eternitgrunden. Henrik Petersen fortæller:

– 2021 har været præget af høj aktivitet, og ikke kun i Nordjylland, hvor vores hovedkontor er. Samtidigt startede 2022 med en ordrebeholdning, som var større end ved indgangen til 2021. Så det, vi har oplevet i 2021, ændrer ikke ved, at vi sigter mod yderligere vækst i årene, som kommer.

Samtidigt, tilføjer Henrik Petersen, har virksomheden nået mange af de delmål i strategiplanen, der skal være med til at løfte væksten.

Stadigt mere fokus på bæredygtigt byggeri

Udvikling af organisationen er et af de områder, hvor meget er faldet på plads hos HP Byg i 2021. Målet var således at besætte en række nøglepositioner, hvilket er lykkedes på både Aalborg- og Ballerupkontoret. I slutningen af året har man desuden rekrutteret en bæredygtighedsleder, som fremover bliver en vigtig del af HP Bygs indsats på det grønne område:

– Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er stor, både fra offentlige og private bygherrer, fortæller Henrik Petersen og fortsætter: Vi er i gang med en proces, hvor bæredygtighed bliver stadigt mere integreret i virksomheden og i byggerierne, og vores nye bæredygtighedsleder bliver en vigtig del af den proces.

Ansættelsen af bæredygtighedslederen sker i sammenhæng med en igangværende udvikling af kompetencerne blandt andet inden for DGNB samt de krav, der vil komme til entreprenørerne, når den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk, fortæller Henrik Petersen.

Flere renoveringsprojekter

Blandt de øvrige elementer, som spiller en vigtig rolle i HP Bygs strategi, er renovering. Og i løbet af 2021 har man med projekter for både almene boligforeninger, ejerforeninger og virksomheder arbejdet sig endnu længere ind på dette område. Mange af projekterne er løst i HP Bygs afdeling for service og mindre byggeopgaver, som dermed også leverer en større omsætning end året før.

– Efter nu i to år at have arbejdet efter vores strategiplan, glæder vi os over et stadigt stærkere og bredere HP Byg, og vi er fortsat i en periode med mange investeringer i den fremtidige vækst – og optimismen er intakt, slutter Henrik Petersen.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/03/2024

  Materialepriser og leveringstider dæmper væksten – men ikke optimismen hos HP Byg

  Fra praktik til projektleder
  Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg.

 • 06/03/2024

  Materialepriser og leveringstider dæmper væksten – men ikke optimismen hos HP Byg

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament
  ”Kort fortalt var 2023 et godt år”, fortæller HP Bygs adm. direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

 • 12/01/2024

  Materialepriser og leveringstider dæmper væksten – men ikke optimismen hos HP Byg

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.