Det var Danmarks­rekord, da Morten Lichon tog sit svendebrev som mur­er på blot 34 uger. Et personligt tilrettelagt uddannelsesforløb gennem HP Education samt et tæt samarbejde med skolen gav ham de kompetencer, han manglede for at kunne kalde sig murer.

Når man hos HP Byg taler om ’HP Education’, handler det ikke om ét fast uddannelsesforløb med bestemte fag og kurser. I stedet handler det om at bygge bro mellem den enkeltes baggrund og ambitioner og det behov, virksomheden har for at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rette kompetencer.

Dermed handler det også om at tage dialog­en, og om i fællesskab at lægge den plan, der giver mening for både medarbejderen og virksomheden. I Morten Lichons tilfælde var udgangspunktet et mangeårigt virke som ufaglært i byggebranchen, og i samarbejde med Techcollege blev der tilrettelagt et forløb, så han på den korteste mulige tid kunne få sit svendebrev – og dermed også papir på sine kompetencer.

Inspireret af andre brancher

I 20 år var Morten Lichon ufaglært i bygge­branchen, og han har blandt andet arbejdet med facadepuds og produktion af beton­­­ele­menter. Han havde første arbejdsdag hos HP Byg i 2016, og da han i 2021 fik tilbudt en aftale om voksenlære i kombination med en indled­ende kompetenceafklaring hos Techcollege, valgte han at slå til.

14 dage med praktiske prøver ud­løste merit for den ellers obligatoriske praktik, og det samlede uddannelsesforløb blev kortet ned til 34 uger på skolen. En mulighed, som mange gør brug af – men bare ikke i byggebranchen, fortæller Anja Lundstrøm, som er praktikpladskonsulent hos Techcollege:

– I nogle brancher er det almindeligt, at ufaglærte med nogle års praktisk erfaring tager omkring skolen for at få svendebrevet. Men inden for murerfaget ser vi måske kun én om året – eller slet ingen – mens det for tømrerne ligger på mellem fem og 10.

Hvorfor, det forholder sig sådan, er et godt spørgsmål, fortæller Anja Lundstrøm, men et bud kunne være, at mange i forvejen tjener en god løn, og samtidigt kan tanken om at skulle tilbage på skolebænken virke afskrækkende, fordi meget nu foregår digitalt:

– Computeren spiller i dag en stor rolle i undervisningen; blandt andet med tegning i AutoCad, hvilket mange umiddelbart ser som en udford­ring. Men vi starter på et niveau, hvor alle kan være med, og indledningsvist løser man en tilpasset opgave, som undervisningen tilrettelægges ud fra. På den måde har vi aldrig oplev­et, at nogen stopper på grund af teknologien.

Desuden, tilføjer Anja Lundstrøm, behøver man ikke – som Morten Lichon gjorde – at tage al skole­gangen i ét samlet stræk; man kan sagtens vælge en model, hvor man lægger praktik­­peri­oder ind mellem skoleperioderne.

Win-win…

For Morten Lichon var den rigtige løsning at samle al skolegangen i ét forløb af kortest mulige varighed – hvilket gjorde ham til den hurtigst uddannede murer i Danmark. På den måde kom han hurtigt tilbage til byggepladserne og kollegerne, og han er ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning:

– Jeg har passeret de 40, og jeg havde helt ærligt hverken tid, overskud eller tålmodighed til at tage hele uddannelsen på traditionel vis. Så hvis jeg ikke havde fået muligheden for at kompri­mere skoleperioderne mest muligt, tvivler jeg på, at jeg var sprunget ud i det. Men det har været det hele værd – for det føles godt at være med til at føre håndværket og traditionen videre, og med svendebrevet kan jeg påtage mig mange flere opgaver. Det har haft en stor betydning for min arbejdsdag, så jeg er taknemmelig for at have fået muligheden.

Og på Techcollege er Anja Lundstrøm glad, hver gang nogen vælger at tage svende­brevet med merit for deres praktiske erfaring:

– Om man gør som Morten Lichon og tager uddannelsen på den kortest mulige tid, eller om man vil indlægge perioder med praktik, er op til én selv. Men jeg håb­er, at flere inden for både murer- og tømrerfaget vil gøre brug af muligheden – ikke kun, fordi det selvsagt har stor værdi for den enkelte at få et svendebrev, men også fordi, de er med til at løfte uddannelsen.

De erfarne medarbejdere løfter uddannelsen, fortsætter Anja Lundstrøm, fordi de kommer med en faglig stolthed, der i høj grad smitter af på uddannelsens yngre elever. Samtidigt er de gode til at lære fra sig ud fra den praktiske vid­en og erfaring, de har opbygget over årene. På den måde, understreger Anja Lundstrøm, er det ikke kun medarbejderen, der vinder ved at få sit svendebrev – skolen gør i høj grad også.

… og win!

Hos HP Byg er Jimmy Schou Lindvald chef for murerafdelingen, og dermed var han med til at tilrettelægge Morten Lichons forløb gennem HP Education. Og Jimmy Schou Lindvald kan kun tilslutte sig de positive udmeld­inger fra Morten Lich­on og Techcollege – fordi virksomheden selvsagt også vinder, når en ufaglært medarbejder får mulighed for at tage omkring skolen for at få svendebrevet med:

– Hos HP Byg lægger vi vægt på, at man som medarbejder skal kunne udvikle sine kompetencer. Vi er en stor entreprenørvirksomhed, og egenproduktionen har altid været en vigtig del af den måde, vi løser opgaverne på. Derfor er vi selvsagt afhængige af den rette arbejdskraft, og behovet bliver ikke mindre af, at vores byggepladser ret geografisk er spredt over mange steder i landet.

Udover murer har HP Byg egenproduktion ind­en for råhus samt tømrer og snedker, og HP Education henvender sig til alle virksomhedens faggrupper inklusiv funktionærer inden for eksem­pelvis byggeledelse og kalkulation.

– Vores behov for medarbejdere med de rette kompetencer er stort, og HP Education samt det tætte samarbejde med – i dette tilfælde – Techcollege er med til netop at sikre, at vi har de medarbejdere, der skal til for at løse opgaverne både nu og fremover, slutter Jimmy Schou Lindvald.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 31/03/2023

  Skræddersyet uddannelsesforløb gjorde Morten til murer på rekordtid

  For 70 år siden…
  I disse dage er det 70 år siden, at Henning Pedersen – med en startkapital på 1.500 kroner – grundlagde sit firma i Harken ved Hjørring. Der er sket meget siden dengang – men de gamle dyder gælder stadig.

 • 13/03/2023

  Skræddersyet uddannelsesforløb gjorde Morten til murer på rekordtid

  HP Byg justerer og optimerer efter første underskud i 10 år
  For HP Byg har de seneste 10 år budt på vækst og positiv bundlinje. I 2022-regnskabet fortsætter væksten; men resultatet er rødt. Med opbakning fra ejerkredsen er der gennemført en række tiltag – de tabsgivende projekter er afklaret – og nu handler det om at sikre lønsomheden.

 • 06/02/2023

  Skræddersyet uddannelsesforløb gjorde Morten til murer på rekordtid

  139 boliger i Hedehusene opnår DGNB-guld
  Teglværkskanten, som består af både etageboliger og rækkehuse, er en del af den helt nye bydel, Nærheden i Hedehusene. Byggeriet, som har et samlet boligareal på 11.200 m2, er opført af HP Byg i totalentreprise – og det har netop modtaget certifikatet, der beviser, at det lever op til DGNB-guld.