Teglværkskanten, som består af både etageboliger og rækkehuse, er en del af den helt nye bydel, Nærheden i Hedehusene. Byggeriet, som har et samlet boligareal på 11.200 m2, er opført af HP Byg i totalentreprise – og det har netop modtaget certifikatet, der beviser, at det lever op til DGNB-guld.

Den nye bydel, Nærheden, som ligger i Hedehusene, er blevet til i et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. Området, som er på 65 hektar, ligger syd for Hedehusene Station, og ambitionen har fra starten været at sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling; både hvad angår de miljømæssige, de sociale og de økonomiske parametre.

Foruden boliger rummer Nærheden skole og butikker, og Teglværkskanten er placeret i den nordvestlige del af området; tæt på stationen og byens hovedgade.

Tiltag med tanke på beboerne

Teglværkskanten er det fjerde af Nærhedens byggerier, der opnår en DGNB-certificering, og der er yderligere et par certificeringer på vej. Teglværkskanten er udviklet af Calum A/S som bygherre med Sweco Architects og Arkplan som arkitektrådgivere.

Sammen med Frandsen & Søndergaard som ingeniørrådgiver og DGNB-auditor, blev totalentreprenøren HP Byg involveret i den tidlige projektering, og på denne måde blev det afdækket, hvordan projektets guld-certificering kunne sammensættes hen over de mange kriterier, som DGNB rummer. Hos NærHeden P/S, som driver udviklingen af området, er man glade for, at bygherrerne tager miljø og klima alvorligt, og at de søger for at optimere byggerierne, fortæller direktør Ole Møller:

– Det spiller fint sammen med de tiltag, vi selv gør i bydelen for at klimasikre gennem håndtering af regnvand, reducere energiforbruget gennem lavtemperatur-fjernvarme og vores fokus på gode vilkår for cyklister og rigelige lade-muligheder for el-biler. Vi har desuden lagt særlig vægt på beboerinddragelse, både ved udarbejdelse af vores overordnede udviklingsplan og i forbindelse med de enkelte lokalplaner.

Og det er, fortæller DGNB-auditor Lasse Hagerup, blevet en certificering, hvor mange af tiltagene netop er sket med beboerne i tankerne:

– Beboerne i de omkringliggende ejendomme blev – længe inden, spaden blev sat i jorden – inviteret til at give deres mening tilkende, hvilket gav anledning til ændringer i etagehøjden på nogle af bygningerne. I boligerne er der desuden arbejdet med de akustiske egenskaber, som er skærpede i forhold til bygningsreglementet, så støj fra de tekniske installationer holdes på et meget lavt niveau. Der er også brugt rengøringsvenlige løsninger og vandbesparende sanitetsudstyr, ligesom fællesområderne er indrettet med skure til både almindelige cykler og ladcykler.

Desuden, fortsætter Lasse Hagerup, blev alle materialer kontrolleret inden indbygningen for at sikre, at de overholder projektets skærpede krav til indeklimaet i boligerne.

Byggeproces med fokus på affald og ressourceforbrug

Et andet område, som er blevet prioriteret højt, er de DGNB-kriterier, der handler om processen på byggepladsen. Her har Nanna Frisesdahl Andersen – som var en del af HP Bygs projektlederteam – haft stort fokus på samarbejdet og kommunikationen mellem de mange tilknyttede faggrupper i forbindelse med blandt andet affaldssortering og monitoreringen af energi- og vandforbruget:

– Alle tiltag, der handler om ressourceforbruget på byggepladsen, blev fulgt og dokumenteret som et led i den øvrige kvalitetssikring, fortæller Nanna Frisesdahl Andersen og fortsætter: De blev desuden italesat på procesmøderne, hvor affald og energi havde et fast punkt på dagsordenen, og de var et fast indslag på de velkomstmøder, som alle faggrupper deltog i, inden de fik adgang til byggepladsen.

På procesmøderne deltog samtlige underentreprenører med en repræsentant, og selvom der til tider var mange firmaer på byggepladsen, var det en vigtig del af processen, fortæller Nanna Frisesdahl Andersen, fordi der løbende blev talt om, hvad der skulle til for at sikre en effektiv affaldshåndtering samt et løbende fokus på forbruget af el og vand – og alle var således med i fællesskabet omkring arbejdet med de bæredygtige tiltag.

Teglværkskantens 139 boliger er fordelt på 117 lejligheder og 22 rækkehuse. Arealet er på sammenlagt 11.120 m2, og boligerne er på henholdsvis to, tre og fire værelser. Det første spadestik blev taget i det tidlige forår 2020, og projektets to etaper blev afleveret henholdsvis december 2021 og februar 2022. Teglværkskanten har opnået en samlet DGNB-score på 69,5%.

Se flere billeder af Teglværkskanten

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/03/2024

  139 boliger i Hedehusene opnår DGNB-guld

  Fra praktik til projektleder
  Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg.

 • 06/03/2024

  139 boliger i Hedehusene opnår DGNB-guld

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament
  ”Kort fortalt var 2023 et godt år”, fortæller HP Bygs adm. direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

 • 12/01/2024

  139 boliger i Hedehusene opnår DGNB-guld

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.