Bygningskonstruktøruddannelsens 6. semester består af 20 ugers praktik. To gange om året tager HP Byg imod et hold studer­ende, som typisk bliver tilknyttet én eller flere byggepladser. Læs om de oplevelser og erfaringer, som tre af de studerende har fået med sig fra praktikken.

Det er en varm og solrig dag i slutningen af juni, og for de fleste er sommerferien lige om hjørnet. Således også for de tre bygningskonstruktørstuderende – Peter Brokholm, Laura Kusk Carsted og Anders Bisgaard Olesen – som har taget plads i byggeskuret på en af HP Bygs byggepladser.

De tre har netop afsluttet praktikken på 6. semester – og de er alle glade for de måneder, de har tilbragt hos HP Byg. Men dér hører lighed­erne også op, for de er kommet til HP Byg med forskellige baggrunde og forskellige ønsker for deres fremtidige arbejdsliv. For hver af dem har praktikken givet erfaringer, som kan bruges i den fremtidige jagt på drømmejobbet.

Nye praktikanter hvert år

HP Byg modtager løbende ansøgninger fra bygningskonstruktørstuderende, som gerne vil i praktik – og hvor mange, der hvert år kan laves aftale med, afhænger helt naturligt af, hvor mange aktive byggerier, virksomheden har. Men i takt med, at HP Byg er vokset de seneste år, er antallet af praktikanter også steget, og mens alle praktikanterne tidligere har haft deres udgangspunkt i Aalborgafdelingen, er der i de senere år også blevet optaget praktikanter på Sjælland.

De fleste starter, når uddannelsens 6. se­mester går i gang, men nogen kommer til allerede under 5. semester for at være tilknyttet som studentermedhjælper, inden praktikken går i gang. Nogle af praktikanterne fortsætter desuden som studentermedhjælpere efter praktikken, og i sidste ende kan praktikken føre til en fastansættelse, når eksamensbeviset er i hus. Der er således flere entrepriseledere og projektledere hos HP Byg, der har en fortid som praktikanter.

Som oftest bliver HP Bygs praktikanter en del af teamet på en større byggeplads, men nogen ønsker også at prøve kræfter med rollen som fx serviceleder eller inden for bygningsdrift.

Jura blev for bogligt

Interviewet med de tre studerende finder sted i Gistrup ved Aalborg, hvor HP Byg opfører 29 rækkehuse efter kravene i den frivillige bære­dygtighedsklasse. Krav, som betyder, at en række egenskaber som fx bygningens samlede klimapåvirkning, ressourceforbruget på byggepladsen, de anvendte materialer samt akustikken i den færdige bygning skal dokumenteres.

En af de tre studerende, Laura Kusk Carsted, har haft sin daglige gang på netop denne byggeplads, og hun har blandt andet arbejdet med dokumentation af de bæredygtige tiltag, ligesom sikkerhed og arbejdsmiljø har fyldt meget i hendes praktik. Men oprindeligt var det slet ikke byggebranchen, som havde hendes interesse, fortæller hun:

– Jeg har en studentereksamen uden håndværksmæssig erfaring, og da jeg i sin tid kiggede på uddannelser, tænkte jeg, at jeg skulle læse jura. Men jeg fik indtryk af, at det ville blive for bogligt, og så faldt jeg i stedet over bygningskonstruktør, som jeg syntes lød spænd­ende. Jeg søgte ind med dét som mit eneste valg, og det har været megafedt lige siden.

Interessen for jura har Laura Kusk Carsted dog stadig – men hun kan ikke se sig selv sidde på et kontor hver dag:

– På studiet har jeg siddet meget med tunge emner som fx kontraktforhold. Jeg synes stadig, at det juramæssige er vildt spændende – men der skal også ske noget i hverdagen, og det synes jeg, der gør på en byggeplads.

På den måde, fortæller Laura Kusk Carsted, har praktikken bekræftet hende i, at rollen som projektleder er den rigtige; blandt andet fordi hun kan kombinere interessen for jura med en hverdag på byggepladsen, hvor man står til rådighed for kolleger og samarbejdspartnere, når ting skal løses og spørgsmål besvares.

Et stort ansvar

For Anders Bisgaard Olesen har hverdagen på byggepladsen også været en vigtig del af praktikken – og det har især handlet om at prøve kræfter med planlægningen af processerne på et stort byggeri.

I praktikken var han med gennem de afslut­tende måneder på et af HP Bygs største byggerier: ”Fjordtrappen” ved Østre Havn i Aalborg, som består af 212 boliger, fordelt på én vinkelformet karré samt et punkthus med tre sektioner. Han er oprindeligt uddannet tømrer og har arbejdet med faget gennem 17 år, heraf de sidste ni år som selvstændig. Men da knæet ikke længere kunne holde til de mange timer på benene, var han nødt til at sadle om. I sin praktik har han prøvet kræfter med rollen som entrepriseleder inden for tømrerfaget:

– Jeg kan lide at have lidt kontorarbejde og samtidigt have kontakten med svendene. Det er helt sikkert det, jeg gerne vil efterfølgende – også fordi, jeg kan kombinere det med mit eget svendebrev, så jeg bruger begge uddannelser i mit arbejde.

Og selvom Anders Bisgaard Olesen havde både lang erfaring og et stort kendskab til byggebranchen, da han kom til HP Byg, fik han alligevel input til, hvilken vej, hans arbejdsliv skal gå i:

– Jeg fik testet, om jeg havde lyst til at være på en stor byggeplads med akkordhåndværkere. Jeg havde jo nok lidt fordomme om akkordarbejde, men de blev gjort til skamme, for alt er gået rigtigt fint; altid med god stemning og stor imødekommenhed. Efter to måneder fik jeg lov til at overtage ansvaret for 10 svende, hvilket både var superspændende og et stort ansvar. Det er 100% det, jeg gerne vil bagefter.

Det er ikke mindst dét hele tiden at få fulgt op på tingene, så der altid er et naturligt flow i de forskellige processer på byggepladsen, som han finder spændende i rollen som entrepriseleder, fortæller Anders Bisgaard Olesen.

At arbejde med mennesker

Den sidste af de tre praktikanter, Peter Brokholm, har en forhistorie, som minder om den, Anders Bisgaard Olesen kan fortælle. Han har en baggrund som elektriker og arbejdede med faget i syv år, inden han på grund af sine knæ var nødt til at finde på noget andet. Lige­som Anders Bisgaard Olesen har han været med under afleveringsfasen på Fjordtrappen; men han kom til HP Byg allerede på sit femte semester, hvor han var studentermedhjælper på ”Dok Øst” – et boligbyggeri på 12 etager, som er nabo til Fjord­trappen.

For Peter Brokholm har byggeri altid været in­teressant, så han var ikke i tvivl om, at han ville fortsætte i byggebranchen; og ligesom Laura Kusk Carsted er det rollen som projektleder, der har hans interesse.

Blandt hans opgaver i praktikken var kvalitetssikring og udarbejdelse af dokumentationen til drift- og vedligeholdelsesmaterialet, ligesom han også var inde over sikkerhed og arbejds­miljø samt mangelgennem­gangene op mod færdiggørelsen og afleveringen. Det er blandt andet ar­bejdet med koordinering­en af de mange faggrupper på byggepladsen, som har gjort indtryk på ham:

– Dét at være projektleder er noget helt andet, end når man kommer på byggepladsen som elektriker. Nogle enkelte gange har jeg kunnet bruge min baggrund, men især tømrer- og murerdelen er noget helt andet; men det er jo også derfor, jeg har valgt den her uddannelse – fordi jeg gerne vil have et større indblik. Det, som har overrasket mig mest, er nok, hvor meget koordinering, der skal til for at få alle entrepriserne til at spille samme og få det hele til at køre, uden noget går i stå.

På denne måde, fortæller Peter Brokholm, er han gennem sin praktik kun blevet bekræftet i, at hans fremtidige arbejde ikke udelukkende skal være på et kontor: Sammen med planlægningen og det at skabe og beholde overblikket på byggepladsen er kontakten med mennesker en spændende og vigtig del af arbejdsdagen:

– Jeg kan lide at være i projektlederrollen, hvor man skal have overblikket. Men arbejdet skal også være noget, hvor jeg kommer ud på en byggeplads og har med mennesker at gøre. Det er altid godt fx at lave gennemgange på pladsen og snakke med svendene og følge op på arbejdet. I praktikken er jeg kun blevet bekræftet i, at det er det, jeg skal.

Denne artikel er fra HP Byg Magasinet nr. 5 – december 2022. Læs hele magasinet her.

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/03/2024

  Mange grunde til at vælge praktik hos HP Byg

  Fra praktik til projektleder
  Historien om Anders Chris­tensen og Jannik Mose Skov handler om to studerende, der startede som praktikanter og fortsatte som studentermedhjælpere – og som nu er fastansatte projektledere på et af HP Bygs mest synlige projekter i Aalborg.

 • 06/03/2024

  Mange grunde til at vælge praktik hos HP Byg

  Stabil og positiv udvikling hos HP Byg skaber godt fundament
  ”Kort fortalt var 2023 et godt år”, fortæller HP Bygs adm. direktør, Carsten Elgaard Sørensen. Omsætningen dykkede, men den nordjyske entreprenør slutter med et tocifret millionresultat, som ligger over prognoserne. Samtidigt blev året brugt på at styrke fundamentet yderligere.

 • 12/01/2024

  Mange grunde til at vælge praktik hos HP Byg

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.