Affaldshåndtering, energiforbrug og udledning af CO2 – byggebranchen har et stort potentiale for at gøre en forskel på mange parametre. Som entreprenør optimerer vi processer og arbejdsgange – og vi arbejder bredt for at leve op til fremtidens krav om bæredygtige tiltag.

Ved årsskiftet får byggebranchen konkrete krav til bygningernes klimapåvirkning; og i HP Byg har vi blandt andet brugt 2022 til at styrke vores viden og kompetencer.

Med en baggrund som håndværker og projektleder er vores bæredygtighedsleder, Jens Ole Samallo, koordinator på HP Bygs vej mod mere bæredygtighed: Han kender dagligdagen på byggepladserne, og foruden udviklingen og implementeringen af processer og metoder, består hans daglighed i at styrke samarbejdet med blandt andet underentreprenører og leverandører. Gennem året har vi desuden opbygget kompetencerne bredt i organisationen gennem eksempelvis uddannelsen som certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri. Og det handler ikke kun om bygningernes klimapåvirkning i form af CO2-udleding – men om det brede syn på bæredygtighed med dokumenterede tiltag.

Dokumenterede tiltag til mere bæredygtighed

I Danmark har bæredygtighedscertificeringen DGNB været anvendt i mere end 10 år, og med emner inden for miljø, økonomi og sociale forhold favner systemet en bred definition af bæredygtighed. Hos HP Byg afleverede vi vores første DGNB-certificerede byggeri i 2014, og i skrivende stund er der otte andre, der enten er under opførelse eller som venter på den endelige certificering.

Vi arbejder desuden med Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der har til formål at afklare, hvilke krav, der kan stilles i fremtidige udgaver af bygningsreglementet. Ligesom DGNB er ordningen bygget op om det brede syn på bæredygtighed, og der arbejdes blandt andet med bygningens samlede klimapåvirkning, anvendelsen af ressourcer på byggepladsen, dokumentation af de anvendte materialer samt akustikken i den færdige bygning.

Til sommeren 2023 skal HP Byg aflevere i alt tre byggerier, der er tilmeldt den casebank, som Bolig- og Planstyrelsen har oprettet for at indsamle erfaringer til evaluering af ordningen.

Hovedkontor med solceller og jordvarme

Men det handler ikke udelukkende om byggepladserne; men også om HP Bygs eget hovedkontor i Aalborg. Tilbage i 2014, da HP Byg opførte bygningen, blev der tænkt vedvarende energi ind i form af solceller, som er placeret på taget, samt et jordvarmeanlæg. I 2020 blev bygningen udvidet med en tilbygning, hvor anlægget blev udbygget, opgraderet og yderligere optimeret til den fremtidige drift.

Dermed produceres der energi, som bliver anvendt på både kontor, lager og snedkerværksted, ligesom der er opstillet ladestandere til elbiler. En central del af anlægget er desuden monitorering af den daglige drift, så det er muligt at vise, hvor stor en del af energiforbruget, der dækkes med bygningens egne solcelle- og jordvarmeanlæg.

Klar til fremtidens byggerier

I årene, som kommer, fortsætter vi hos HP Byg naturligvis arbejdet med de bæredygtige tiltag. For os handler det om fortsat at levere godt byggeri til aftalt tid og aftalt pris – og om at leve op til forventningerne fra kunder, samarbejdspartnere og samfundet.

Læs mere:

Flere nyheder fra HP Byg

 • 12/01/2024

  HP Byg er klar til mere bæredygtighed i byggerier og proces

  Kendt Aalborg-bygning renoveres til svanemærkede boliger
  En historisk bygning, som de fleste aalborgensere kender: Den har rødder i byens industrialisering og i dens status som universitetsby – og nu bliver den renoveret og bygget om til svanemærkede boliger.

 • 08/01/2024

  HP Byg er klar til mere bæredygtighed i byggerier og proces

  Ny arbejdsmiljøchef hos HP Byg – arbejdsmiljø- og proceschef bliver HR-chef
  Søren Fiil Visby, som i snart 10 år har arbejdet med sikkerhed hos HP Byg, er netop blevet udnævnt til HR-chef. Ny arbejdsmiljøchef bliver Søren Kristensen, som har mange års erfaring med sikkerhed og arbejdsmiljø inden for byggeriet.

 • 25/08/2023

  HP Byg er klar til mere bæredygtighed i byggerier og proces

  Fælles indsats og nye ordrer bringer HP Byg tilbage på sporet
  Efter en fælles indsats i kombination med et forår med nye ordrer er HP Byg godt på vej til at indfri de positive forventninger for 2023.