Tidligere i år søsatte Aalborg Kommune ”Klimaalliancen”, hvor der indgås gensidigt forpligtende partnerskabsaftaler med lokale aktører i Aalborg kommune. Formålet er at reducere udledningen af CO2, og i øjeblikket er der 18 underskrevne aftaler. Hos HP Byg ser man frem til – som alliancens første entreprenør – at fortsætte sit arbejde med blandt andet energi og affald.

I 2020 vedtog Folketinget klimaloven, som frem mod 2030 skal sikre en national reduktion af udledningen af drivhusgasser med 70% i forhold til niveauet i 1990. I forlængelse af dette har 95 af landets kommuner – deriblandt Aalborg – forpligtet sig til at udvikle en klimahandlingsplan. I Aalborg Kommunes klimaalliance har man som lokal virksomhed, organisation, forening eller institution mulighed for – i samarbejde med Aalborg Kommune – at bidrage til at nå de ambitiøse klimamål gennem konkrete mål og handlingsplaner.

Både umiddelbare og langsigtede indsatser

Ifølge tal fra Regeringens Klimapartnerskab for Bygge- og Anlægssektoren står byggeriet for ca. 30% af Danmarks CO2-udledning – så byggebranchen har et stort potentiale for at gøre en mærkbar forskel i det samlede billede. Og hos HP Byg – som er den første entreprenør i partnerskabet – ser administrerende direktør Carsten Elgaard Sørensen da også frem til at fortsætte virksomhedens arbejde med de bæredygtige tiltag i regi af Klimaalliancen:

– Vi er naturligvis stolte over at være den første af kommunens entreprenører, som indgår i klimapartnerskabet, og vi ser frem til at gøre vores for, at Aalborg Kommune når i mål med den samlede CO2-reduktion. Klimaalliancen er et samarbejde, som forpligter os, og vi glæder os også til den sparring og dialog, som udspringer af partnerskabet.

Blandt fokuspunkterne i HP Bygs aftale er blandt andet en optimering af energiforbruget på hovedkontoret og byggepladserne samt en minimering af det affald, virksomheden hvert år sender til forbrænding. På den måde handler det både om, fortæller Carsten Elgaard Sørensen, at gå efter de lavthængende frugter og om at være så langt fremme, at man fortsat kan tilbyde de løsninger, som kan gøre både private og offentlige byggerier mere klimavenlige:

– Ved stadig at optimere vores processer og blive bedre til at håndtere fx energiforbrug og affald kan vi høste nogle umiddelbare fordele, så vores byggepladser bliver mere klimavenlige. Samtidigt handler det om at sikre, at vi ikke alene kan leve op til lovkravene i takt med, at de bliver skærpet i de kommende år – men, at vi også kan levere de yderligere tiltag og den sparring og vejledning, som private og offentlige bygherrer måtte efterspørge i fremtidens byggerier.

Gennem blandt andet solceller og jordvarme har HP Byg optimeret driften af sit hovedkontor, ligesom der gennem 2021 er blevet gjort forskellige tiltag for at nedbringe mængden af affald, der ikke bliver genanvendt. HP Byg bidrager desuden til afprøvningen af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, som blandt andet belyser, hvordan skærpede krav til bygningernes CO2-aftryk kan håndteres i praksis.

Med afsæt i et samlet klimaregnskab for virksomheden, kommer HP Byg i de kommende år blandt andet til at arbejde med test af teknologi, metoder til nedbringelse af materialespild, opkvalificering af medarbejderne samt tættere samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet.

Partnerskabsaftalen blev underskrevet ved et arrangement på Kunsten i Aalborg den 29. november.

Læs også: 

Flere nyheder fra HP Byg

 • 25/08/2023

  HP Byg er første entreprenør i Klimaalliancen Aalborg

  Fælles indsats og nye ordrer bringer HP Byg tilbage på sporet
  Efter en fælles indsats i kombination med et forår med nye ordrer er HP Byg godt på vej til at indfri de positive forventninger for 2023.

 • 02/08/2023

  HP Byg er første entreprenør i Klimaalliancen Aalborg

  Mange grunde til at vælge praktik hos HP Byg
  Bygningskonstruktøruddannelsens 6. semester består af 20 ugers praktik. To gange om året tager HP Byg imod et hold studer­ende, som typisk bliver tilknyttet én eller flere byggepladser. Læs om de oplevelser og erfaringer, som tre af de studerende har fået med sig fra praktikken.

 • 15/06/2023

  HP Byg er første entreprenør i Klimaalliancen Aalborg

  Nye titler – og ét nyt ansigt – i HP Bygs organisation
  I den seneste tid har vi foretaget en række ændringer i HP Bygs organisation – og der er kommet et nyt ansigt til.